SkatteMail 2021, uge 38

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Cecilie Hother om online-iværksættere og instagram - Dansk Revision om online-beskatning.
Vurderingsstyrelsens begrundelser i sager om omvurdering pr. vurderingsterminen den 1. oktober 2019
Kontrol ved til- og fraflytning
Væsentlig myndighedsfejl førte til ændret afgørelse

Udkast til styresignal
Korttidsudlejning af to-familieshus - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal

Afgørelser
Fri bil - Opgørelse af beskatningsgrundlag - 3 års reglen
Kautionsforpligtelse - Medtages på fradragskonto
Beskatning af indkomst fra udlandet - Lempelse
Klage over årsomvurderingen pr. 1. oktober 2019 - Ejendomsberigtigelse som følge af naturlig tilvækst
Genoptagelse - Hjemmel - Manglende ansættelser
Klage over årsomvurdering pr. 1. oktober 2016 - Kystnedbrydning

Domme
Ej grundlag for tilsidesættelse af skøn over grundværdi og omberegnede ejendomsværdier for 2001 og 2002

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=38&year=2021