SkatteMail 2018, uge 07

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler) og varebiler (gulpladebiler).

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Kunst med skattefordele
Etableringskonto og iværksætteropsparing
Personlig virksomhed eller selskab
Personalegoder 2018
Handel mellem interesseforbundne parter
Varebiler (gulpladebiler) 2018
Personbiler (hvidpladebiler) 2018
First Global Conference of the Platform for Collaboration on Tax
Spar op til at etablere dig som selvstændig landmand

Bindende svar
Tinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
Gaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte
Fast driftssted - Juletræsplantage

Afgørelser
Italiener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)
Transfer pricing korrektion

Domme
Skattepligt - fraflytning
Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning
Grundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi
Fuld skattepligt til Danmark - fraflytning - sommerhus - erhvervsmæssige interesser i Danmark
Indsætninger på konto - direktør og medindehaver - skiftende forklaringer - løn - eller aktieindkomst - nye anbringender

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=07&year=2018