Få SkatteMail
gratis i 4 uger


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2017, uge 17

Kære Læser

Denne uges SkatteMail handler bl.a. om nyt kontroversielt lovforslag, der vil betyde, at man fremover kan anses som lønmodtager, selv om man er medejer i sådanne transparente selskaber. Det kan ramme fx revisor- og advokatfirmaer, som ønsker at optage en ny partner i et partnerselskab.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Ændring af fejl i elpatronordningen
The courts are uncompromising, when it comes to forgotten tax deductions
Big fines for missing transfer pricing documentation
tax:watch no. 4 - 2017
Bulletin for International Taxation: 3/4 - 2017
Derivatives & Financial Instruments: 1 - 2017
Energi & Forsyning - April 2017
Overblik over mulige konsekvenser af Brexit
2017 Tax reform for Economic Growth and American Jobs - The Biggest Individual and Business Tax Cut in American History
Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?
Afgiftsnedsættelse ved generationsskifte af virksomheder

Styresignaler
SKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 12

Bindende svar
Spilleklub - skattepligt
Ejendomsavance - forlods ekspropriation
Åbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - delvis fri bolig for hovedaktionær

Afgørelser
Maskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat
Fastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse
Personalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning

Domme
Hovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil
Grundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vej
Rejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler
Skønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2017/SkatteMail_2017-17.asp