SkatteMail 2019, uge 46

Kære Læser

.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Forhøjelsen af den skattefrie seniorpræmie er vedtaget
Gode råd om forskudsopgørelsen for 2020
Når selvstændige tager deres firmabil ud af virksomhedsordningen
Mindre vandselskaber får mulighed for at udtræde af økonomisk regulering samt skattepligt
Energi & Forsyning - November 2019
Fristen for at klage - skatteforvaltningslovens § 35 a
Lovforslag om ændring af CFC-reglerne fremsat
Nyt om skat, uge 45 - Udskudt boligskatteordning
Beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet (nr. 6/2019)

SKM-meddelelse
Byrettens dom i SKM2019.337.BR - Adgang til at anmode om genoptagelse og forældelse

Styresignaler
Styresignal om ændring af vurdering af beboelsesejendomme vurderet med benyttelseskode 02

Bindende svar
Studielegat - Danmarks Frie Forskningsfond - LL § 7 K - DBO - Canada
Spilleafgift - spilleautomater - flere tilladelser på samme lokalitet

Domme
Indsætninger på bankkonto - ej bevis for penge overdraget til tredjemand
Fri bil - Hovedanpartshaver
Indsætninger på bankkonto - bevisbyrde

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=46&year=2019