SkatteMail 2020, uge 39

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af Regeringens udspil om lagerbeskatning af selskabers ejendomme og om styresignalet fra Skattestyrelsen som i visse tilfælde ændrer praksis for beskatning af medarbejdere i forbindelse med erhvervelse af aktier eller anparter som led i en incitamentsordning. Efter den nye praksis vil medarbejdere fremover skulle beskattes af et lønaccessorium, når de særlige regler for aktieaflønning af medarbejderne ikke finder anvendelse..

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Global Forum Secretariat delivers new toolkit to help countries become Party to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
Global Forum Secretariat delivers new toolkit to help countries become Party to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
Yderligere nyt om regeringens udspil om lagerbeskatning af selskabers ejendomme
Ny skattepraksis - medarbejderes køb af aktier eller anparter i det selskab, hvor de er ansat

Bindende svar
Sambeskatning - Sverige- Koncernbidrag - Udbytte
Fast driftssted eller fast forretningssted via datacenter
Erhvervsdrivende fonds uddelinger til stiftelse af fond og drift af forskningsprojekt kunne fratrækkes som interne almennyttige uddelinger

Afgørelser
Afslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2012
Omvalg - Genoptagelse
Transfer pricing
Aktieindkomst - Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=39&year=2020