SkatteMail 2020, uge 22

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. to nye styresignaler om det genindførte enhedsprincip i omstruktureringer. Det ene vedrører ikrafttrædelsen i forhold til omstruktureringer, som er vedtaget på forskellige tidspunkter. Det andet vedrører beskriver adgangen til genoptagelse.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Seneste nyt om tilbagebetaling af ejendomsskat
Måske slut med familierabat ved overdragelse af ejendomme
Den skattefrie seniorpræmie – beskæftigelseskravet nedsættes
COVID-19 - Udlandsdanskere,...
New model for dividend taxation – relief at source
Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser for særlige grupper
Skatteministeriet indgår aftale med bankerne om ny model for udbytteskat
Midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede medarbejdere og personer på forskerskatteordningen på vej
Lovforslag om ejendomsskatter
Personalegoder

Styresignaler
Styresignal om ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip
Styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering
Styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver

Kendelser
Beregning af boafgift

Domme
Afvisning af ankesag - advokat havde ikke møderet for landsret

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=22&year=2020