SkatteMail 2021, uge 41

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Ordningen med skattefrie gavekort er til genovervejelse
Solceller på erhvervsbygninger – skattemæssig afskrivning
Uberchaufførernes skattemæssige udfordringer
Guide til de nye ejendomsvurderinger
Elbilers skatte- og afgiftsmæssige forhold
Overdragelse af fast ejendom - familiehandler
Regeringens lovprogram for 2021
Nu udsendes de nye offentlige ejendomsvurderinger på ejerboliger
Grøn skatteform vedtaget – støtte til erhvervslivet
Højesteret: Registreringsafgiftskrav skulle ikke nedsættes
Principiel landsretsdom om aktieavancebeskatningslovens § 34
Dom i skattesag om forsøgs- og forskningsvirksomhed, jf. ligningslovens § 8 B
Værdiansættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom
Skatteministeriet varsler ændringer, der kan få skattemæssige og økonomiske konsekvenser for jeres organisation
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed

Bindende svar
Overdragelse til erhvervsdrivende fonde
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejendom - realkreditbelåning - tidsmæssig forskel på ca. 2 måneder mellem holdepunktet i form af det første realkreditlån og tidspunktet for overdragelsen. Særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved familieoverdragelse af ejerlejlighed ca. 1 år og 7 måneder efter ejendomsmæglervurdering. Særlige omstændigheder.
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed ca. 3 år og 10 efter faderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Ikke særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejendom til søn ca. 3 år og 8 måneder efter forældrenes køb af villaen på markedsvilkår. Ikke særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af rækkehus - realkreditbelåning - prisforskel på 21 pct. mellem overdragelsessummen og holdepunktet i form af realkreditbelåningen - ikke særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved en moders overdragelse af en ejerlejlighed til sin søn, ca. 1 år og 10 måneder efter moderens køb af ejerlejligheden. Særlige omstændigheder
Skattefri spaltning - omsættelighedsbegrænsning - indre værdi ikke accepteret som handelsværdi ved fastlæggelse af ombytningsforhold - ikke uafhængige parter
Aktieløn og 10 pct. beløbsgrænsen i LL § 7 P
Udgift til forsikringsmægler kunne ikke hæves på en pensionsopsparing i bank uden betaling af "straf"afgift efter PBL
Ægtefæller - udlejningsvirksomhed - fordeling af overskud
Medarbejderes køb af aktier
Aktieløn optjent i periode med lempelse efter LL § 33 A

Domme
Skattemæssig succession i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34 - passiv kapitalanbringelse - andele i solcelle- og vindmøllevirksomhed
Hævninger og indsætninger - skattepligtig indkomst - fri bil - formodningsregel
Ligningslovens § 16 A - maskeret udlodning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=41&year=2021