SkatteMail 2018, uge 03

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af afgørelsen vedrørende vandforsyningselskaberne, som er kaldt danmarshistoriens største skattesag. Desuden er der en lang række ikke offentliggjorte afgørelser fra landsskatteretten.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Dansk social sikring
Transfer pricing
Vandselskaberne taber historisk store skattesager
Energi & Forsyning - Januar 2018
Skatteministeriet frifundet i Danmarkshistoriens største skattesag
Forslag fra generaladvokaten i dansk skattesag
Er din ejendom omvurderet pr. 1. oktober 2017 – Klagefrist 1. juli 2018

Bindende svar
Kursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 2021
OPP-projekt - kontorbygning på lejet grund
International sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto

Domme
Fradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg
Fradrag for grundforbedringer – udgiftsafholdelse – eksterne veje
Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
1 indstilling
1 dom

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=03&year=2018