SkatteMail 2019, uge 34

Kære Læser

.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Virksomhedssalg: Skat, når der betales med aktier
Skatteguide for studerende
Kun få bøder for skattesnyd
IFRIC 23 - Usikre skattepositioner
Ombudsmanden: Afgørelse fra en offentlig myndighed kan ikke kaldes et tilbud
Nyt om skat, uge 34 - Ny regering - nye skatteregler

Bindende svar
Aktieløn - køberetter - valutakurstab
Ligningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab
Ikke fast driftssted her i landet for et nyhedsformidlingsbureau
Virksomhedsordningen - "anden virksomhed" derfor ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19
Investering i værdipapirer - ABL § 19
Investeringsselskab kunne indgå i virksomhedsordningen

Domme
Generationsskifte - forbeholdt udbytteret - beskatning som del af afståelsessum
Overdragelse mellem interesseforbundne parter - markedsværdi - maskeret udlodning - syn og skøn

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=34&year=2019