SkatteMail 2021, uge 24

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Lønpakker og aktiebaseret incitamentsprogrammer
Udlejning af tofamiliehus
Fradrag efter ligningslovens § 9 D
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskatteloven

Bindende svar
Tegningsretter - ligningslovens § 7 P
Ombytning af aktier og warrants - handelsværdi - skattefri - aktieløn - afståelsesbeskatning
Koncernintern overdragelse af aktier, udbytte, omgåelsesklausulen i LL § 3

Domme
Skattepligt - bopæl - maskeret udbytte

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=24&year=2021