SkatteMail 2017, uge 47

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. de nye rentesatser i selskabsskatte- og opkrævningsloven. Deuden artikler om den nye erhvervs- og iværksætteraftale samt afgørelsen vedrørende KASI-Jesper.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Måske vi hellere skulle glæde os
Nederlag til SKAT i stor sag om periodisering af indtægter
Skat ved investering i udenlandske aktier
Virksomheders julegaver – det siger skattereglerne
Skatte- og afgiftsmæssige fordele i ny aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Aftale om erhvervsfremme
Råd ifm. ejer- eller generationsskifte
Erhvervs- & iværksætterinitiativer 2017
Afgiftsændringer på vej
Salg af aktier til det udstedende selskab
Politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger
Skatteministeriet vinder sag om adgangen til ekstraordinær genoptagelse
Skatte- og afgiftslempelser i regeringens erhvervs- og iværksætteraftale
Lovforslag om fradrag for alle erhvervsmæssige lønudgifter
US tax reform
Erhvervs- og iværksætteraftale 2017
Fondshåndbogen 2018
Høje krav til administration af splitleasingaftaler
Ændringer på skatteområdet
Vidste du at du som lønmodtager ofte kan trække dine advokatudgifter fra?
Ændringer på skatteområdet
Fradrag for lønudgifter

SKAT-meddelelser
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2018
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2017
Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2018
Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2017

Bindende svar
Skattepligt til Danmark af pension
Håndværkerfradrag ved installation af el-fyr
Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber
Gældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=47&year=2017