SkatteMail 2017, uge 38

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende. Der er dog en række gode artikler om aktuelle problemstillinger.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Hvorfor skal det være så svært?
Rentefrie lån – et attraktivt...
Tandlægepraksis var ikke virksomhed
Rentefrie lån
Tilskud til kantineordning
Countries are using tax policy to drive growth, reduce inequalities and promote behavioural change
Social sikring: Skærpede krav for forretningsrejser
FACIT september 2017
Splitleasing

Udkast til styresignal
Korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - udkast til styresignal

Bindende svar
Investeringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning
Erhvervsbeskatning - udlejning af aktiver

Afgørelser
Sælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning

Kendelser
Præjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter

Domme
Forsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrug
Kildeskat på aktieudbytte - dobbeltbeskatning etableringsret

Nyt fra EU-Domstolen
2 domme

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=38&year=2017