SkatteMail 2019, uge 38

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af nyt styresignal, som skal regulere adgangen til genoptagelse i forbindelse med afslutningen på vandskattesagerne. Desuden kan læse artikler om bruttolønsordninger og arbejdsgivers ansvar ved godtgørelser og personalegoder til medarbejdere.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Styresignal – Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen
Skat: Bruttolønsordninger er stadig et hit
Det bliver markant dyrere at have gæld til det offentlige
Nu skærpes reglerne for transfer pricing–dokumentation
Danmark skal være i front mod skatteundgåelse
Lovforslag om international beskatning
Borgerne får hurtige og klare svar i Skattestyrelsens Kundecenter
TP-reglerne strammes
Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives
Overblik: Konsekvenserne af et hard-Brexit
Endelig kom styresignalet om fastsættelse af indgangsværdier for vandselskabers aktiver
Skatteministeriet offentliggør lovforslag med tilpasning af tonnageskatteordningen og DIS-ordningen
Nyt om skat, uge 38 - Nye krav til transfer pricing-dokumentation
Beskatning af bestyrelsesmedlemmer
Krav om indsendelse af transfer pricing-dokumentation samtidig med selvangivelsen (oplysningsskemaet)
Danske selskaber kan tage fradrag for underskud opstået i EU-/EØS-lande
Ny definition af fast driftssted i dansk skatteret
Forslag om ændring af CFC-reglerne
Arbejdsgivers ansvar
Konsolideringsfradrag 2019 og 2020

Styresignaler
Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

Bindende svar
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen
Depotbeviser, rette indkomstmodtager, stichting, CFC-beskatning
Ratepension, investering i unoterede aktier
Udbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer
Fusion af Bahamas-selskaber kunne gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler
Dansk arbejdstager i tysk virksomhed - home office udgjorde et fast driftssted i Danmark

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=38&year=2019