SkatteMail 2021, uge 27

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail - vi holder nu sommerpause og udkommer igen den 9. august med nyheder for uge 28 - 31.

VIGTIG BESKED: Når sommerferien er slut, genindføres adgangskontrollen på SkatteMail. Jeg skal nok, i den første SkatteMail efter sommerferien, skrive hvordan du skal forholde dig,

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Skat ved afdrag på gælds- og pantebreve
Aktiesparekontoen bruges mest af investorer fra middelklassen
Skatteministeren freder arvefinte
Udsigt til nye regler for beskatning af bitcoins
Biler: Skat, moms og afgifter
International skattereform – betydningen for danske koncerner
CFC-regler får konsekvenser for danske koncerner
Gældsstyrelsens klagevejledning i afgørelser om lønindeholdelse
Lån til betaling af ejendomsskat
Opfordring til egen drift-undersøgelse af Skattestyrelsens administration af 15 pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?

SKM-meddelelse
Fradrag for tab på unoterede aktier og gennemsnitsmetoden - SKM2021.100.BR - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

Udkast til styresignal
Praksisændring - Omvalg - SKM2020.14.HR - udkast til styresignal

Bindende svar
Hybrid kernekapital - kapitalinstrument anset for anlægskapital
Investeringsselskab, investering i andet end værdipapirer
Ligningslovens § 9 A - Midlertidigt arbejdssted - Bygge- og anlægsarbejde
Investering i kryptovaluta gennem selskab ikke anset for maskeret udlodning
Trustkapital erhvervet på tidspunkt for arveudlæg

Afgørelser
Modregning i virksomheds kreditsaldo fra skattekontoen til dækning af gæld vedrørende virksomhedens indehavers restskat og inddrivelsesrenter
Ekstraordinær genoptagelse - Udbetaling af skattekredit - Tilbagebetaling af skattekredit
Aktindsigt i dokumenter i forbindelse med amerikanske retssager om udbytte

Domme
Indsætning - mellemregningskonto - skattepligtig indkomst
Indsætninger på bankkonto
Underleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Skattepligtig gældseftergivelse - kurs pari
Ligningslovens § 16 E - aktionærlån - skatteforvaltningslovens § 48 - omgørelse
Udenlandske investeringsinstitutter havde ikke krav på tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat. Ikke grundlag for fornyet forelæggelse for EU-Domstolen

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=27&year=2021