SkatteMail 2018, uge 20

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af afgørelsen i landsretten, hvor Skatteministeriet taber principiel sag om transfer pricing. Østre Landsret underkender SKATs afgørelse om forhøjelse af Microsoft Danmark ApS’ skattepligtige indkomst om bevisbyrde og dokumentationskrav ved transfer pricing.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Skatteministeriet taber principiel sag om transfer pricing
Administrativt bøvl med skattereglerne
Lempelse af reglerne om medarbejderaktier er vedtaget
Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed
Skriv et testamente og spar en del af arveafgiften
Fradragsret for krydsende børnebidrag
FACIT maj-juni 2018

Styresignaler
Genoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier mv., når værdipapiret er solgt, inden der erhverves endelig ret til erstatning - styresignal

Bindende svar
Kapitalforsikring fortsat omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 ved opdeling af policer
Udlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligt
OPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital

Afgørelser
Skattefritagelse i Danmark af vederlag modtaget fra European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Straksfradrag og afskrivning på asfaltering
Frivillig betaling af aconto selskabsskat - Fristen for angivelse ikke overholdt

Domme
Ekstraordinær genoptagelse - 6 måneders fristen - Egen forklaring
Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - deltager i kommanditselskab
Nulstilling - A-skat og AM-bidrag - konkurs - ægtefælle
Direktørreglen - ansat hovedaktionær
Maskeret udbytte - fri bil - privatbenyttelsesafgift - rådighed - mindreårig hovedanpartshaver

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=20&year=2018