SkatteMail 2021, uge 02

Kære læser !

Denne uges SkatteMail er primært præget af nye afgørelse - både med og uden SKM-nummer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Udvidelse af aktielønsordning -...
Brexit: Medarbejdere mellem UK og Danmark
Frivillig indbetaling af acontoskat 2020 og restskattetillæg - 3. rate
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?

SKM-meddelelse
Amortisationsrenten for 2021

Bindende svar
Tonnagebeskatning - skibene strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark efter annullering af interne retningslinjer for rederiet

Domme
Maskeret udlodning - ligningslovens § 16 A - lejebetalinger og renovering af ejendom
Indsætninger på bankkonto, bevisbyrde
Fri bil - fri sommerbolig - ligningslovens § 16 A - Ferrari og Lamborghini - lejlighed i Y1-land
Hovedanpartshaver skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af anpartsselskabets lån til samlever
Ikke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer - skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skat- teansættelser for indkomstår med tab på investeringerne
Beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A
Selskab kunne ikke foretage selvangivelsesomvalg fra skattefri fusion til skattepligtig fusion

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=02&year=2021