SkatteMail 2021, uge 47

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Nyt om skat og stigninger i 2022 - kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse
Hvornår skal jeg foretage familieoverdragelse af min ejendom?
Nyt om opkrævning af dækningsafgift i 2022
Ekspertgruppens anbefalinger om værdiansættelse ved generationsskifte
Principiel landsretsdom om genoptagelse af et legats skatteansættelse
Dom i ”beneficial owner”-sagskomplekset
Taxpayer education is a key tool to transform tax culture and increase voluntary compliance
Skatteyderne taber to sager ved Østre Landsret i "beneficial owner"-sagskomplekset
Din forskudsopgørelse for 2022 ligger nu klar
Skatterådet bekræfter, at uddeling af grundkapital ved opløsning af fonden ikke altid er skattepligtig
Forklaringer blev afgørende

SKM-meddelelse
Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2022
Vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2021

Domme
Kommanditist - frigørelse - hæftelsesbegrænsning - kursgevinst - nystiftelse af gæld - novation
Konkurslovens § 67 og § 74 - udlæg - insolvens - ond tro
Maskeret udbytte og gavebeskatning
Ej tilsidesættelse af skøn over grundværdi
Genoptagelse - handelsværdi af aktier
Tilsidesættelse af skøn over grundværdi
Fremmed arbejdskraft - fradrag for købsmoms - fakturaers realitet - bevisbyrde

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=47&year=2021