SkatteMail 2019, uge 41

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indholder bl.a. omtale af afgørelse vedrørende fri bil, hvor Landsskatteretten har givet Skattestyrelsen medhold i, at en arbejdsgiver hæfter for skattekravet i op til 10 år , hvis denne har udvist forsømmelighed. Desuden omtales nyt lovforslag, som vil kræve, at skatteyder indsender transfer pricing-dokumentation sammen med selvangivelsen. Forslaget afklarer endvidere Skattestyrelsens mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser efter Skattekontrolloven.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Arbejdsgiver hæftede for A-skat og...
Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020
Hvor meget må julegaven koste?
Nyt forslag vil ændre lovgivningen for transfer pricing
OECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy
OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers - October 2019
Uddelinger og indberetningspligt for fonde og foreninger

Udkast til styresignal
Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal

Bindende svar
Erstatning efter ligebehandlingsloven - skattefri
Arveafkald for aktiver i udlandet
Tysk selskab - investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, nr. 1.

Afgørelser
Forhøjelse af indkomst - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde
Fuld skattepligt til Danmark - Nedsættelse af udenlandsk indkomst til 0 kr.

Domme
Retserhvervelse - formel konfiskation
Forhåndstilsagn om omkostningsgodtgørelse til syn og skøn
Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - sagsbehandlingsfejl - ekstraordinær genoptagelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=41&year=2019