SkatteMail 2022, uge 03

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Sådan undgår I arbejdsudlejeskat for udenlandsk arbejdskraft
Depechen-artikel: Moms og skat ved handel med skins
Depechen-artikel: Elbiler – moms, skat og elafgift
Covid-19: Tilbagebetaling af moms- og A-skattelån
New OECD hub to boost transparency on the tax treatment of foreign aid
New OECD hub to boost transparency on the tax treatment of foreign aid
Fejlindberetning på mere end 350.000 kr. ændret ved ekstraordinær genoptagelse
Omvalg: Genoptagelse på grund af praksisændring
Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022

SKM-meddelelse
Ændring af aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Grønland

Styresignaler
Afkastbeskatning - udenlandske pensionsordninger - PBL § 53 A - praksisændring - genoptagelse - styresignal

Afgørelser
Beskatning af EU-tilskud

Domme
Skattepligt - bopæl - dobbeltbeskatningsoverenskomst - centrum for livsinteresser
Forskerskatteordningen - vederlagskrav - kontraktændring
Indtægter ved strafbar handling - narkotikasalg - kokain

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=03&year=2022