Få SkatteMail
gratis i 4 uger


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2017, uge 02

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel fra PwC om at de danske regler om tynd kapitalisering er i strid med EU-retten.

Den 21. december 2016 afsagde EU-domstolen dom i sag C-593/14, Masco Denmark ApS og Damixa ApS mod Skatteministeriet. Domstolen fastslog med sin afgørelse, at de danske regler om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11, stk. 6, var i strid med EU-retten.

Det betyder, at danske moderselskaber, der modtager rentebetalinger vedrørende lån ydet til et udenlandsk datterselskab beliggende i EU/EØS, ikke er skattepligtige af renteindtægterne, hvor det udenlandske datterselskab ikke har fradrag for den korresponderende renteudgift som følge af fradragsbeskæring.

Og hvis du ikke har nok i skattenyheder - så kunne du jo prøve vores andre nyhedstjenester:

  • MomsMail - med alt om moms, told og afgifter
  • RegnskabsMail - med nyheder særligt udvalgt til revisorer og bogholdere
  • EnergiNyt - med nyheder inden for energi og forsyning

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 6 - 2016
Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2017
Fordeling af rentefradrag ved skilsmisse
Sådan er reglerne for håndværkerfradrag i 2017
En Jaguar XF Van er ikke et specialkøretøj
Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis
Omkostningsgodtgørelse i klagesager til selskaber m.v. er genindført
Der kan nu lovligt ydes kapitalejerlån
Skitur for personalet til Alperne
European Taxation: 1 - 2017
International Transfer Pricing Journal: 6 - 2016
Taxation of Individuals in the Sharing Economy
What Has Changed in the Limitation on Benefits Clause of the 2016 US Model?: Technical Modifications, Policy Considerations and Comparisons with Base Erosion and Profit Shifting Action 6
Redefining the Relation Between Articles 6, 7 and 21 of the OECD Model
Fair Taxation: Truth is in the Eye of the Beholder
Qualification of Services Under Double Tax Treaties in Brazil: Open Issues After Iberdrola Case
A Tax Law Perspective of the 'Cooperation Council for the Arab States of the Gulf' (the 'GCC')
Developments in the Analysis of the Tie-Breaker Rules for Individuals Under Article 4 (1) OECD
Nyt lønkrav for 2017 - arbejdstilladelser
Action 15: OECD offentliggør multilateralt instrument til implementeringen af BEPS i dobbeltbeskatningsoverenskomster
Tynd kapitaliseringsregler i strid med EU-retten
Nye gebyrsatser 2017 – arbejdstilladelser
Mexico indfører nye regler for transfer pricing-justeringer for 2017
Praktisk ændring af forskerskatteordningen
Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

Bindende svar
Selskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S
Investeringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde

Domme
Ekstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning
Grundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn
Fradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2017/SkatteMail_2017-02.asp