SkatteMail 2020, uge 42

Kære Læser

I denne uges SkatteMail kan du bl.a. læse, at Skatteministeriet vil skærpe indsatsen mod organiseret svindel. Der er sat et lovforslag i høring, der giver Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel. Der lægges op til en betydelig stramning på kontrolområdet.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Gældskonverteringer sker ofte for sent
De nye regler om lagerbeskatning af ejendomme
Sidste udkald for de gamle...
International community renews commitment to address tax challenges from digitalisation of the economy
OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (Saudi Arabia) - October 2020
Finansieringen af "Arne"-pensionen
Praksisændring: Styresignal vedr. beskatning ved medarbejderes køb af aktier eller anparter i det selskab, hvor de er ansat
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel

SKM-meddelelse
Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2021

Bindende svar
Køb af interessentskabsandel, selvstændigt erhvervsdrivende, ligningslovens § 4
Køb af andele i nyetableret partnerselskab, værdiansættelse, selvstændigt erhvervsdrivende, lig-ningslovens § 4

Afgørelser
Ekstraordinær genoptagelse
Forskerskatteordningen

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=42&year=2020