SkatteMail 2017, uge 50

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en række nyheder fra ind og udland. Der er gode artikler om nyttige råd ved årsskiftet og en stribe kendelser fra afgørelsesdatabasen.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Splitleasing
Renter og restskat 2017
Foræring af bil til barnebarn mod kørsel af bedsteforældre
Paying Taxes 2018
Bo- og tillægsafgift (tidligere arveafgift)
Beskatning af dødsbo
Får du et skattesmæk 1. januar 2018?

SKAT-meddelelser
Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2018
Amortisationsrenten for 2018

Bindende svar
Reklamekoncept - donationer til godkendte foreninger
Andelsselskab - udviklingsomkostninger
Omdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavance
Ophør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftssted
Pensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 5
Behandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning
Anstalt i Liechtenstein og selskab på Curacao

Afgørelser
Non-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien
Resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien
Beskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser
Skattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond
Pilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal

Kendelser
Sagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævet

Domme
Rådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodning
Ophævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostninger
Indsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagen
Det skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusion
Indsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentation

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=50&year=2017