SkatteMail 2022, uge 25

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Mange foreninger har fået brev fra SKAT
Depechen-artikel: Låneomlægning: Beskatning af kursgevinster på kontantlån
Depechen-artikel: Gaveafgift ved gaver fra udlandet
Ændring af praksis efter HR-dom om tinglysningsafgift
Fri ladestander til alle
Højesteretsdom om inddrivelse af danske skattekrav på Færøerne
Lovudkast om nedsættelse af skattemæssig afskrivningssats på nyerhvervede bygninger

SKM-meddelelse
Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2021

Styresignaler
Styresignal - beregningsgrundlag for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen) - praksisændring - genoptagelse.
Refusion af indeholdt udbytteskat til udenlandske investeringsinstitutter - EU-Domstolens dom i sag C-480/16 og Højesterets dom offentliggjort som SKM2021.353.HR - styresignal

Bindende svar
Kryptostaking - rebase rewards
OPP-selskab - ombygning og renovering af ejerlejlighed

Afgørelser
Skattefri aktieombytning af kapitalandele i Reponex Pharmaceuticals A/S med kapitalandele i Blue Vision A/S

Domme
Fradrag for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, litra a - fradrag for repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8 - rette omkostningsbærer - koncernforbundne selskaber

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=25&year=2022