SkatteMail 2019, uge 20

Kære Læser

Denne uges SkatteMial indeholder bl.a. Ombudsmandens redegørelse om SKATs digitale løsning til
virksomheder - Én Skattekonto. Som en del af SKATs systemmodernisering fik virksomheder i 2013 en digital løsning - Èn Skattekonto. Men en systemfejl betød, at SKAT ikke - som de efter loven skulle - opkrævede renter hos virksomhederne i op til 2 år og 2 måneder. Fejlen kan bl.a. have betydet, at virksomheder har aflagt forkert årsregnskab.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Kan varmeselskaber anvende det kommende styresignal om genoptagelse af vandskattesagerne?
Udkast til styresignal: Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen
Den skattefrie seniorpræmie hæves markant - formentlig
Overset fradragsmulighed for nybagte selvstændige
Deleleasing - betingelser og faldgruber
Investering i erhvervsobligationer med VSO-midler
SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto
IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år
OECD invites public comments on draft report on tax morale
Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst på vej mellem Danmark og Frankrig
Nyt om skat, uge 20 - Slut med iværksætterselskaber

Bindende svar
Østrigsk medarbejders beskæftigelse med forskellige byggeprojekter i Danmark medførte fast driftssted
S.M.B.A. - omdannelse og skattefri fusion
Pensionsafkastbeskatning - Depotværdier - Opgørelsesmetode - Rentediskonteringskurve

Domme
Skattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning
Ekstraordinær genoptagelse - skatteyderens anmodning
Fuld skattepligt - tilflytning - opholdets længde - mellemliggende dage

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=20&year=2019