SkatteMail 2019, uge 11

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. den gode nyhed, at Danmark er faldet en plads ned af OECD og EUs liste over lande med det største skattetryk. På EUs seneste liste indtager Danmark tredjepladsen - efter Frankrig og Belgien.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Indberetninger fra udlandet
Reklame eller repræsentation? 2019
Danmarks skattetryk falder én plads nedad på de internationale lister
Skatterådet afklarer beskatningen af alternative investeringsfonde
Nyt om skat, uge 10 - EU-dom om beneficial ownership-sager

Bindende svar
Værdiansættelse af bitcoins ved tilflytning
Kraftvarmeværk overgik til "foreningsbeskatning" som følge af overførsel af elproduktionen
Investering gennem partnerselskab anset for struktureret fordring

Afgørelser
Fradrag for udgifter til underleverandører

Domme
Hævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst
Fri bil - fri motorcykel - fri båd - fristregler - begrundelse - kommission - beslaglæggelse
Indsætninger på bankkonto - tilbagebetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse
Skønsmæssig ansættelse - mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance - branchetal
Opgørelse af aktieavance - anskaffelses- og afståelsessum - maskeret udlodning
Fri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter
Ejendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=11&year=2019