Få SkatteMail
gratis i 4 uger


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2017, uge 12

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er også omfattende. Der er en række gode publikationer og artikler samt en mange afgørelser. Herunder rigtig mange ikke-offenliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten.

Desuden er lovforslag L 137 om forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. blevet vedtaget.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Skat og moms ved tab på debitorer mv.
Udenlandsk arbejdskraft
Skattebøvl når voksne børn flytter hjem
Selvangivelsesfristen for selskaber for indkomståret 2016
Guide til glemte fradrag
Sådan er rentereglerne for restskat
Parcelhus - driftsudgifter
Skattebrevkasse
Energi & Forsyning - Marts 2017
Latin America and the Caribbean: Tax revenues continue to rise despite low economic growth
British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands join the inclusive framework on BEPS
OECD Secretary-General Tax Report G20 Finance Ministers, Baden-Baden, March 2017
13-dages rejser i udlandet… og socialforsikringen gik galt
Firmabiler 2017
Første sag løst ved hjælp af mediation inden for Transfer Pricing
Første offentliggjorte dom i en transfer pricing-bødesag
Ransagning i privat hjem var lovlig, nødvendig og proportional i straffesag om skatteunddragelse
Personalesommerhus og beskatning
Notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Bindende svar
Fast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor

Afgørelser
Arbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt
Genoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag
Fastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse
Fradrag for tab på renteindtægter

Domme
Ejendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne
Ej skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold
Fradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej
Manglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
Skattepligt af gevinst - handel med pantebrev

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2017/SkatteMail_2017-12.asp