SkatteMail 2017, uge 34

Kære Læser

Denne SkatteMail indeholder bl.a. kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2017. Desuden har Højesteret ændret en afgørelse fra Landretten om skattepligten på erstatningsbeløb på over 187 mio.kr.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Brev om ændret ejendomsvurdering
Flere årsopgørelser for samme indkomstår
OECD releases the draft contents of the 2017 update to the OECD Model Tax Convention

SKAT-meddelelser
Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2017

Bindende svar
Tysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland
Tysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemland
Renter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtig

Afgørelser
CFC dispensation

Kendelser
Sagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grunde

Domme
Grundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn
Indkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincip

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=34&year=2017