SkatteMail 2020, uge 02

Kære Læser

Først og fremmest godt nytår!

Denne årets første SkatteMail indeholder bl.a. omtale af urimelig dobbeltbeskatning af kapitalejerlån samt vigtigheden af at arbejdsgiver kontrollerer de skattefrie kørselsgodtgørelser. På afgørelsesområdet kan du læse om en hovedaktionær der skal rådighedsbeskattes af hans selskabs racerbil.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Satser for skattefrie kørepenge og diæter i 2020
Uændrede skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer
Skattereglerne for ulovlige aktionærlån er urimelige
SKAT vandt også i byretten – arbejdsgiver hæfter for ansats skat
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - December 2019
Vigtige datoer samt beløbsgrænser...
Ændret praksis for beskatning af fri bil
Vælg en grøn firmabil og spar penge i...
Kantineordninger 2020
Får du det rigtige i løn?
TastSelv-koden pensioneres først senere i år
Energi & Forsyning - December 2019
SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks
Håndtering af ”0-skattesagerne” og ”sagerne om manglende grundværdier”
Fejlagtig registrering af ejendomme med benyttelseskode 02
Folketinget har vedtaget lovforslag om tilpasning af tonnageskatteordningen og DIS-ordningen
Notat om beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Bindende svar
Trust - fast driftssted i Dannmark - skattemæssig transparent
Tinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning

Afgørelser
Tonnageskatteordningen
Forhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion
Salg af vindmølleandele - Skattemæssig succession
Vindmølleandele - Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession
Underskud anses for maskeret udlodning - Fikseret lejeindtægt

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=02&year=2020