SkatteMail 2018, uge 16

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af Højesteretsdom, der den 13. april 2018 har afsagt dom i en principiel skattesag, som har betydning i de mange tilfælde, hvor generationsskifte sker ved succession og berigtiges helt eller delvis ved gave.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Bulletin for International Taxation: 4a - 2018
Fradrag for sponsorudgifter - reklame eller?
Ny beretning: Fokus på at være konstruktiv
Højesteretsdom om værdiansættelse ved generationsskifte
OECD and IGF invite comments on a draft practice note that will help developing countries address profit shifting from their mining sectors via excessive interest deductions
UPDATE – Nye regler om indtræden og udtræden af fuld skattepligt i høring
Skal jeg betale boafgift i Danmark af min arv modtaget fra udlandet?

Styresignaler
Restanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal

Afgørelser
Transfer Pricing - Kontrollerede transaktioner mellem et dansk selskab og et koncernforbundet produktionsselskab
Ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse
Genoptagelse og ændring af fradrag for forbedringer og grundværdiansættelser

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=16&year=2018