SkatteMail 2020, uge 07

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af nyligt afsagt dom i endnu en transfer pricing-sag, skattemyndighedernes skøn tilsidesættes, da der forelå berettiget tvivl om skønnets rigtighed. Endvidere afviste Østre Landsret, at skattemyndighederne overhovedet kunne gennemføre en skatteforhøjelse for et enkelt indkomstår.

Desuden kan du læse beskrivelse af reglerne for udlejning af sommerhus, bil mv.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Salg af designerlamper medførte...
Sådan undgår du beskatning af fri bil
Lempelse ved salg af erhvervsejendomme
Kommanditister - Beskatning af...
Skattestyrelsen tager fat i Airbnb
Udlejning af bil, båd og campingvogn
Sådan er reglerne for udlejning af sommerhus eller feriebolig
Elbil beskattes mindre end fri telefon
Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid
OECD releases Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions
OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms
OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms
Østre Landsret tilsidesætter skattemyndighedernes skøn i ny transfer pricing-dom
Nye vedtagelser på skatteområdet

Bindende svar
Fusion - underskudsbegrænsning
Pensionsbeskatning - EU-ansættelse - Objektiv skattefritagelse

Kendelser
Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo - sagkyndig vurdering

Domme
Sejlads i "international trafik" - Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern
Værdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=07&year=2020