Få SkatteMail
gratis i 4 uger


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2017, uge 25

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en række artikler og afgørelser om hovedaktionærbeskatning og kapitalejerlån. Desuden en artikle om at Folketinget netop har vedtaget et lovforslag, hvorefter man konkret skal vurdere om en deltager i et I/S, P/S eller K/S - de såkaldte skattetransparente personselskaber - driver selvstændig virksomhed eller er lønmodtager.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Øresundsguide 2017
Transparente selskaber – er man selvstændig eller lønmodtager?
Udleje af kontor i privaten
Derivatives & Financial Instruments: 2 - 2017
Energi & Forsyning - Juni 2017
International Transfer Pricing Journal: 3 - 2017
Third meeting of the Inclusive Framework on BEPS delivers results
Personalesommerhus og beskatning

Udkast til styresignal
Forlængelse af bagudforskudt indkomstår ved fusion - udkast til styresignal

Styresignaler
Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån

Bindende svar
Fast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S
CEO Fraud, driftstab, fordring
Virksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelse

Domme
Syn og skøn - honorar til fratrådt skønsmand
Afvisning af anmodning om syn og skøn
Skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug
Forhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse
Fradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning
Konkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2017/SkatteMail_2017-25.asp