Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-08-2019 til 08-08-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-06-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomståret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet hævet opsparet overskud i indkomståret 2005, som konsekvens af klagerens anmodning om genoptagelse af indkomståret 2001 vedrørende en ændring af kapitalafkast i virksomhedsordningen. Landsskatteretten finder, at ændringerne i virksomhedsordningen for indkomstårene 2001-2005 skal tilbageføres.
Afsagt: 27-06-2019
Læst 38 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Interesseforbundne parter
Sagen drejer sig om fastsættelse af handelsprisen ved overdragelse af fast ejendom fra selskab til hovedanpartshaverens datter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af aktier
Sagen vedrører et bindende svar om overdragelse af aktier i A/S, nemlig om et holdingselskabs salg af aktier i selskabet kan sælges til de øvrige aktionærer for 1 kr. uden skattemæssige konsekvenser for hverken sælger, køber eller disses eneanpartshavere, i det tilfælde, at det pågældende sælgende holdingselskabs eneanpartshaver afgør ved døden. SKAT har besvaret spørgsmålet med ”Nej”. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og besvarer spørgsmålet med ”Ja”.
Afsagt: 26-06-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til advokat
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til advokat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erstatning fra strukturskader
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med udbetalt erstatning vedrørende strukturskader på fast ejendom. Landsskatteretten finder, at fortjenesten ved erstatningssummerne for let, middelsvær og svær strukturskade er skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt.
Afsagt: 24-06-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-06-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af modtagne beløb
Klagen skyldes, at overførte beløb er anset for skattepligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-07-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ligningslovens § 9 D
Klagen vedrører nægtet fradrag efter ligningslovens § 9 D. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 09-07-2019
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fast driftssted og skattepligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at have etableret et fast driftssted i Danmark og dermed begrænset skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, idet klageren ikke anses at have haft fast driftssted her i landet og dermed ikke er begrænset skattepligtig til Danmark.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 38 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-06-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvensændring
SKAT har som konsekvens af indkomstforhøjelse vedrørende datterselskab, hvorved der er sket en forhøjelse af den skattepligtige indkomst, forhøjet sambeskatningsindkomsten med et tilsvarende beløb. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse på disse punkter.
Afsagt: 21-06-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører hæftelse for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten ændrer afgørelsen. For to af de omhandlede år endda til et lavere beløb end påstået af klager.
Afsagt: 21-06-2019
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder bl.a. A-indkomst, indeholdt A-skat og AM-bidrag samt yderligere skattepligtig indkomst (Øvrige indsættelser). Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad. Dog anses én af forhøjelserne for ugyldigt foretaget.
Afsagt: 21-06-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Strukturskader på fast ejendom
SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med udbetalt erstatning vedrørende strukturskader på fast ejendom. Landsskatteretten finder, at fortjenesten ved erstatningssummerne for svær strukturskade er skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt.
Afsagt: 20-06-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Varekøb
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til varekøb på i alt 1.653.992 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2019
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af gaveafgift. Landsskatteretten nedsætter afgiften.
Afsagt: 20-06-2019
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodnign
Klagen vedrører beskatning af underpris ved køb af ejendom som maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 18-06-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssige afskrivninger
Klagen vedrører ikke godkendte Skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens § 14 i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører ansættelse af lejeindtægt, varmeudgift og vedligeholdelsesudgifter mv. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2019
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-06-2019
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af ejendom.
Klagen vedrører bindende svar om værdielse af ejendom, svarende til den seneste offentlige vurdering ved overdragelse fra selskab til hovedanpartshaver. SKAT har svaret benægtende. Landsskatteretten ændrer svaret til et "ja".
Afsagt: 07-06-2019
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører genoptagelse af skatteansættelsen samt yderligere fradrag for rejseudgifter og telefonudgifter, lejeværdi af egen bolig, yderligere fradrag for driftsomkostninger på udlejningsejendom og nedsættelse af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 03-06-2019
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for indkomst ved døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-05-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af selskabs skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fikseret lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af delvis fri bolig inkl. forbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bolig inkl. forbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto og skat af værdi af fri bil.
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen er anset for udbytte samt beskatning af værdi af fri bil. LS stadfæster fsv. angår skat af fri bil og hjemviser sagen vedrørende lån over mellemregningskonto.
Afsagt: 20-06-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån fra selskab over mellemregningskonto er anset for løn. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 13-06-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen vedrører pålæg om at indberette værdi af fri bolig og forbrug for fire personer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser der udmønter sig i forhøjelse af overskud af virksomhed samt yderligere indkomst ved værelsesudlejning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 22-05-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudlejeskat
Klagen skyldes, at SKAT har beregnet arbejdsudlejeskat m.v. ved selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-06-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud samt befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at befordringsgodtgørelse er anset som skattepligtig og at overskud af udlejningsejendomme er skønsmæssigt ansat. Landsskatteretten skærper afgørelsen ved at nægte ret til fradrag for befordring som ellers var godkendt af SKAT.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil, befordringsfradrag og beskatning af honorar
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil, nægtet befordringsfradrag og beskatning af honorar. Landsskatteretten nedsætter værdi af fri bil til nul, giver delvist ret til fradrag for befordring og stadfæster fsv. angår honorar.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af renter
Klagen vedrører fiksering af renter vedrørende et tilgodehavende i datterselskab i Venezuela. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-06-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtagerforhold
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for lønmodtagerforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-05-2019
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gevinst
Klagen vedrører beskatning af gevinst fra forældres deltagelse i reality program. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-05-2019
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte.. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager i forbindelse med indkomsten for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen og er anset for udbytte og at udgift til arbejdstøj anset for maskeret udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, primært dog i forhold til periodisering.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager i forbindelse med døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for en række udgifter samt forhøjelser som konsekvens af ændring vedrørende moms og lønsumsafgift. Landsskatteretten godkender dele af udgifterne som fradragsberettigede og hjemviser konsekvensforhøjelserne vedrørende moms og lønsumsafgift.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Frie goder
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil, delvis fri bolig og fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-05-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Frie goder
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og delvis fri bolig samt udbytte ved køb af sommerhus. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-05-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører ændring af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 50 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteudgifer
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter af gæld til finansieringsselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-06-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
KB ansættelse af gaveafgiftspligtigt beløb og beregning af gaveafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-06-2019
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelser, indsætninger på bankkonto mv.
Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse, at udgifter betalt via bankkonti er beskattet som løn samt at udgifter betalt via driftskonti m.m. beskattet som løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-06-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for repræsentationsudgifter, udgift til gaver og blomster, advokatudgifter, edbudgifter, småanskaffelser, kursusudgifter samt "årets tilgang og afskrivninger". Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-06-2019
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivninger i K/S
Klagen vedrører nægtede Skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens § 14 i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-07-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på klagerens anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen og tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer og nægtet genoptagelse af skatteansættelsen f.s.v.a. fradrag for udgift til erstatning. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår tabsfradrag og meddeler medhold i påstanden om genoptagelse.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatnign af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat