Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-02-2021 til 09-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på unoterede aktier og fordring
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt anmodning om fradrag for tab på unoterede aktier og tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-01-2021
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud fra spilleklub
Klagen vedrører beskatning af overskud fra spilleklub. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-01-2021
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for udlæg
Klagen vedrører nægtet fradrag for udlæg. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 11-01-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fratrædelsesgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af fratrædelsesgodtgørelse (ligningslovens § 7 u). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt og befordringsfradrag
Klagen vedrører fuld skattepligtig – Danmark og befordringsfradrag efter ligningsloven § 9 c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Personlig indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst, indtægter henført til forening. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen skyldes, at overførsler fra A/S er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Spaltning
Klagen vedrører opgørelse af skattepligtig avance ved spaltning af aktiver. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-12-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed med konsekvensrettelser. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 22-12-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører indkomstskattepligt af gaver. Landsskatteretten anser delvist afgørelsen for ugyldig og for den gyldige del nedsættes forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-12-2020
Læst 50 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 3
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til halv lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 3. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 11-12-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udleje af stuehus
Klagen skyldes, at SKAT har ændret klagerens skattepligtige indkomst med andel af indtægter vedrørende udleje af stuehus, bortforpagtning af jo samt nedsat fradrag for kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Foreningskonto
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens skatteansættelse vedrørende anden personlig indkomst og anset bevægelser på foreningskonto for at vedrøre klager privat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen og ændringer heraf. Landsskatteretten annullerer afgørelsen og hjemviser sagen.
Afsagt: 22-12-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte mm
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af nedskrivning af mellemregning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og beskatter beløbet som gevinst på gæld ved selskabets eftergivelse af klagerens gæld.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst og skat af gave
Klagen vedrører skat af gave og forhøjelse af skattepligtig indkomst på baggrund af privatforbrug. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse til nul.
Afsagt: 01-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat