Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-05-2020 til 09-05-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning mm
Klagen skyldes, at SKAT har medregnet lønindkomst optjent i Irland fuldt ud ved den danske indkomstopgørelse, idet Danmark er anset for at have en subsidiær beskatningsret til lønindkomst optjent i Irland, jf. artikel 23, stk. 5, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, bl.a. som følge af forældelse.
Afsagt: 16-04-2020
Læst 45 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregning i selskaber er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, beskatning af opsparet overskud og tilbageførsel af hævet opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører indkomst, der er anset som lønindkomst for klager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører bl.a. beskatning af befordringsgodtgørelse, yderligere løn (husleje) og lån over mellemregningskonto. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 03-04-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Valutaterminskontrakter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt, at et nettotab på valutaterminskontrakter om køb og salg af tyrkiske lira mod henholdsvis danske kroner og euro i virksomhed kan fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens resultat, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Der klages endvidere over SKATs opgørelse over forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten godkender genoptagelse i ét af de tre omhandlede år.
Afsagt: 20-03-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto og fri bil
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst samt beskatning af private hævninger på selskabernes konti og af fri bil. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fondsbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at foreningen er skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 2 med henvisning til, at foreningen har som formål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som medlemmerne hører til. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at foreningen ikke anses omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 2.
Afsagt: 17-04-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat