Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-08-2020 til 09-08-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ordinær genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger i virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at SKAT har forøget klagerens selvangivne hævninger i virksomhedsordningen og ændret overskudsdisponeringen i ordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvalg - genoptagelse af rettens afgørelse
Landsskatteretten har ved afgørelse af 13. september 2018 stadfæstet SKATs afgørelse af 18. februar 2016, vedrørende afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens § 35g, genoptaget sagen. Landsskatteretten ændrer den tidligere trufne afgørelse, idet betingelserne for omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 anses for opfyldt.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Honorarindkomst eller lønindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har anset indkomst for honorarindkomst jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til lempelse for skat betalt til Tyskland. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 15-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af renteindtægt
Klagen vedrører fiksering af renteindtægt på hovedaktionærs udlån til selskabet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Almennyttig fond
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet fondens skattepligtige indkomst med efterbeskatning af hensættelser til almennyttige formål, som er uddelt til ikke almennyttige formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og beskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten anser virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri båd
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige værdi af fri båd til rådighed. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse til fornyet behandling i Skattestyrelsen med henblik på, at Skattestyrelsen træffer afgørelse om den skattepligtige værdi af fri båd for klageren.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvalg - genoptagelse af rettens afgørelse
Landsskatteretten har ved afgørelse af 13. september 2018 stadfæstet SKATs afgørelse af 18. februar 2016, vedrørende afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens § 35g, genoptaget sagen. Landsskatteretten ændrer den tidligere trufne afgørelse, idet betingelserne for omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 anses for opfyldt.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst idet salgssum for salg af aktier er anset for skattepligtig i medfør af ligningslovens § 16 B, jf. personskattelovens § 4 a. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på gæld
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet ved tvangsopløsning af (tidligere) moderselskab og (tidligere) søsterselskab realiserede en gevinst på gæld og i bekræftende fald, om gevinsten er skattepligtig eller skattefri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af modtaget befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for bonusudbetaling
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter vedrørende bonusudbetaling til selskabets direktør og hovedanpartshaver i forbindelse selskabets salg af datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører beskatning af udeholdt omsætning og nægtet fradrag for udgift til bruttoløn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører manglende indeholdt A-og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører skattepligtig yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter beløbet delvist.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten anser virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fast driftssted
Klagen vedrører bindende svar om et Oy’s medarbejder gennem tilsyn med og ydelse af marketingsupport til en ekstern forhandler, der er ansvarlig for salget af produkter i Danmark, vil udgøre et fast driftssted for Oy'et i henhold til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, jf. artikel 5 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Landsskatteretten stadfæster Skatterådets svar (Ja).
Afsagt: 23-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører skatteberegning ved betaling af udenlandske obligatoriske sociale bidrag i Schweiz og Spanien samt spørgsmål om creditlempelse. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte ved salg af to ejendomme til selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til advokat og revisor
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til advokat og revisor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning - konsekvensrettelse
Klagen vedrører konsekvensrettelse som følge af ændringer af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af pensioner og omvalgt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet den skattepligtige indkomst med modtagne pensioner fra Fond og nægtet omvalg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og nedsætter udbyttet til nul, dog anses krediteringer på mellemregningskonto for løn.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Der klages over, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst med maskeret udbytte vedrørende salg af pantebrev til sit selskab til en kurs, der er højere end markedskursen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Advokatudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til advokat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil og øvrig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skat af værdi af delvis fri bil og forhøjelse af skattepligtig A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på bankkonto er anset som løn. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og nedsætter lønnen til nul, i stedet beskattes lån over mellemregningskonto for løn.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn, udlejning af fast ejendom mm
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn, overskud ved udlejning af erhvervsejendom i England og diverse skønsmæssige forhøjelser. Landsskatteretten nedsætter den yderligere løn til nul og stadfæster herudover.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Proces/forvaltning