Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-12-2020 til 09-12-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed med konkrete indsætninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen og godkender herudover fradrag for driftsomkomstninger.
Afsagt: 22-09-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kurstab på gæld
Klagen vedrører nægtet fradrag for kurstab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 21-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Håndværkerfradrag
Klagen vedrører nægtet håndværkerfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsværelse og ejendomsværdiskat
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter til arbejdsværelse og endvidere har forhøjet klagerens ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ikke ændret klagerens forskudsopgørelse med fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på valutaswap
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag i erhvervsmæssig indkomst i form af tab på valutaswap. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets afgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2012, idet der ikke foreligger en praksisændring, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Sagen vedrører SKM2011.181.SKAT om synsprøver. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 11-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning