Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 04-07-2020 til 10-07-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af resultat - gyldighed
Klagen vedrører opgørelse af resultat at virksomhed, herunder ikke godkendte fradrag og anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen på en række punkter.
Afsagt: 03-04-2020
Læst 61 gange
Emne: Skat, Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af aktieindkomst som følge af maskeret udlodning fra selskab, nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt beskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse mm
Klagen skyldes, at rejse- og befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig indkomst, nægtet befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C samt ikke godkendt fradrag efter ligningslovens §§ 9 A og 9 C. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 11-06-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for hensættelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for hensættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-06-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger anset som udbytte
Klagen skyldes, at hævninger og overførsler fra selskabets konti anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning
Klagen skyldes, at selskabs afholdte udgifter og lån fra samme selskab anses som udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvalg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ikke imødekommet anmodning om omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 eller ændring af afskrivningssatsen efter afskrivningslovens § 52, for så vidt angår afskrivning på udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Landsskatteretten finder ikke grundlag for omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 eller ændring af afskrivningssats efter afskrivningslovens § 52.
Afsagt: 15-05-2020
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af overskud af virksomhed, nægtet anvendelse af virksomhedsordningen og beskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten forhøjer det opgjorte overskud yderligere og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 10-06-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattpligt mm
Klagen vedrører spørgsmål om skattepligt til Danmark, ekstraordinær genoptagelse og opgørelse af personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-06-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter som Skattestyrelsen har anset for at vedrørende andet indkomstår, samt nægtet fradrag for udgifter som Skattestyrelsen har anset for at være private, hvor grundbilag mangler, for udgifter til telefon samt for udgifter der ikke er dokumenterede. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 03-04-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat