Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 04-11-2020 til 10-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af tilgodehavende
Klagen vedrører nedsættelse af tilgodehavende. Landsskatteretten ændrer nedsættelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning og overførsler
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra udlejning og af overførsler fra ApS. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører skønnet yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af bonus
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst (bonusudbetaling). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af værdi af gave ved overdragelse af ejendom og tilhørende gaveafgift. Landsskatteretten ansætter værdien og afgiften til det af klager påståede.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af værdi af gave ved overdragelse af ejendom og tilhørende gaveafgift. Landsskatteretten ansætter værdien og afgiften til det af klager påståede.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægt ved udlån til ApS
Klagen vedrører beskatning af renteindtægt fra udlån til ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klageren har fradrag for tab på en fordring på 574.054 kr. i medfør af kursgevinstlovens § 17 eller kursgevinstlovens § 14. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Objektiv udlejningsværdi
Klagen skyldes, at SKAT blandt andet har ændret klagerens skattepligtige indkomst ved udlejningen af en ejendom og her ansat den objektive udlejningsværdi skønsmæssigt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetning - værdi af fri bil
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt selskabet at foretage ændring af indberetning til eIndkomst af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysning af 161 skøder. Landsskatteretten nedsætter afgiften
Afsagt: 12-10-2020
Læst 19 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til repræsentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse, brændstof, vedligeholdelse af bil samt revisor. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse, brændstof, vedligeholdelse af bil samt revisor. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handelspris på ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om handelspris på en ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere skattepligtig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævet opsparet overskud
Klagen vedrører nedsættelse af skattepligtig indkomst til nul og beskatning af hævet opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster nedsættelsen af indkomsten, men nedsætter også det hævede overskud til det af klager påståede.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører diverse forhøjelser fra nægtede fradrag samt beskatning af provision. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 26-08-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke-godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse af lokaler, telefon, regnskabsassistance og kontingenter uden moms samt forhøjelse vedrørende lønsumsafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst primært baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder afskrivning på bil, fradrag for erhvervsmæssig kørsel og indkomst ved udlejning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter værdien delvist.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forældelse
Klagen vedrører om SKATs ansættelse er rettidigt foretaget, idet skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5, finder anvendelse. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 17-09-2020
Læst 57 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte – selskabets afholdelse af diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat