Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 05-07-2019 til 11-07-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2013 og 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-06-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2009. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 04-06-2019
Læst 45 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2011. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage SKATs afgørelse.
Afsagt: 03-06-2019
Læst 36 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af delvist fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af delvis fri bolig inkl. forbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen betydeligt.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kurser og konkurrencer mv., udgifter til rejser samt servicefradrag jf. ligningslovens § 8 V. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår servicefradrag og godkender delvist fradrag i øvrigt.
Afsagt: 03-06-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån fra selskab over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 03-06-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skatteankenævnet har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2008-2010, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i samme periode, jf. artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Storbritannien og Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning hos andelshavere
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt der vil ske beskatning hos andelshaverne, i forbindelse med tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat, ved tre forskellige "udbetalingsmodeller". SKAT havde svaret ja i alle ter situationer. Landsskatteretten ændrer det bindende svar således, at der afvises at svare.
Afsagt: 16-05-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning hos andelshavere
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt der vil ske beskatning hos andelshaverne, i forbindelse med tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat, ved fire forskellige "udbetalingsmodeller". SKAT havde svaret ja i alle ter situationer. Landsskatteretten ændrer det bindende svar således, at der afvises at svare.
Afsagt: 16-05-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset et litauisk selskab for fuldt skattepligtigt til Danmark i 2011, 2012 og 2014 som følge af ledelsens sæde her i landet. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, idet selskabet ikke har ledelsens sæde i Danmark.
Afsagt: 15-05-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af værdi af overdraget bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af erstatninger
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst for udbetalt erstatning vedrørende strukturskader på fast ejendom. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af rejse til Dubai. Landsskatteretten godkender klagers påstand.
Afsagt: 27-05-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørselsudgifter
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for afholdte udgifter vedrørende ejendom idet ejendommen ikke er anset for at være anvendt erhvervsmæssigt. SKAT har med henvisning til ligningslovens § 14 godkendt fradrag for ejendomsskatter, som er indeholdt i de fratrukne udgifter. SKAT har ikke godkendt anvendelsen af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 15-05-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handel med hovedanpartshaver
Klagen vedrører beskatning af gevinst ved handel mellem selskab og hovedanpartshaver til underpris. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2019
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører besatning af maskeret udbytte i form af selskabs afholdelse af udgifter til fremmed arbejde og i form af selskabs afholdelse af private udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-06-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-06-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, beskatning af opsparet overskud, rentekorrektion og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-06-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 13-06-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fast driftssted
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at have etableret et fast driftssted i Danmark i indkomstårene 2011, 2012 og 2013. Klageren har derfor været begrænset skattepligtig til Danmark af den del af overskuddet, der kan henføres til det faste driftssted i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-06-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører genoptagelse af momstilsvaret efter, at SKAT skønsmæssigt havde ansat dette. Ved den påklagede afgørelse nedsatte SKAT tilsvaret for et af de to omhandlede år. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret yderligere.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvensrettelser
Klagen vedrører udførte korrektioner i skatteberegningen som følge af ændret skatteansættelse for klagerens ægtefælle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Straksfradrag
Klagen vedrører fastsættelse af straksfradrag vedr. forbedring stald. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af selskabs afholdelse af private udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af godtgørelser
Klagen vedrører beskatning af godtgørelse for fyring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Løn for arbejde på norsk skib
Klagen vedrører opgørelse af løn for arbejde på norsk skib til beskatning i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-06-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til løn. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 03-06-2019
Læst 17 gange
Emne: Skat