Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 05-10-2019 til 11-10-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-08-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører spørgsmål om klagerens virksomhed blev drevet erhvervsmæssigt , fradrag for for underskud af virksomhed og yderligere afledte effekter. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 02-09-2019
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk kapitaindkomst
Klagen vedrører beskatning af primært udenlandsk udbytte, der er aktieindkomst og udenlandsk kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-09-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har ændret grundlaget for klagerens skat med skattepligtige udlodninger fra virksomhed i Panama, i henhold til ligningslovens § 16 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-08-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af klagerens virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtagerudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for lønmodtagerudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed Indtægt vedrørende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsel af blandet benyttede biler
Klagen vedrører ansættelse af avance ved overførsel af blandet benyttede biler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien samt privat andel af biler, der anvendes i virksomheden. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår avancen og ændrer andelen delvist.
Afsagt: 12-09-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjet husleje vedr. stuehus, samt fradrag for energiomkostninger vedr. butiksdel, fradrag for forsikring vedr. butiksdelen og fradrag for afskrivning på pillefyr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2019
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører beskatning af ikke selvangivet løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-07-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt klagerens anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten giver klageren medhold i, at virksomheden er erhvervsmæssig.
Afsagt: 25-07-2019
Læst 80 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kontingent, udgifter til et udbudt up-to-date-kursus og for udgifter til indkøb af revisormanualer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-07-2019
Læst 39 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed og ejendomsskatter
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og for ejendomsskatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-07-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-08-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat