Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-01-2021 til 12-01-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører forhøjelse af anden personlig indkomst som følge af indsætninger på konto i schweiz og forhøjelse af aktieindkomst som følge af gevinst på aktier. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. indsætninger til nul. For så vidt angår aktiegevinster, stadfæstelse for så vidt angår aktier og dog sker der hjemvisning for så vidt angår ADR-beviser.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører forhøjelse baseret på pengeoverførsler og indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 08-10-2020
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører efterbetaling af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-10-2020
Læst 54 gange
Emne: Skat