Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-03-2020 til 12-03-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og ansættelse af fradrag for ejendomsskatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil mv.
Klagen vedrører yderligere løn og skat af værdi af fri bil Landsskatteretten nedsætter den yderligere løn delvist.
Afsagt: 15-01-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivninger på varemærke og domæne
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet selskabet fradrag for skattemæssige afskrivninger på varemærke og domænenavn, ligesom der er nægtet fradrag for royaltybetalingen vedrørende varemærket. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejerforhold
Der klages over SKATs ændring af indkomsten vedrørende yderligere løn fra selskaber, som SKAT har anset for ejet af klagerens ægtefælle. Tvist om ejerforhold i selskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto anses for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat fradrag for kost og småfornødenheder og for logi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen betydeligt.
Afsagt: 28-01-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig og lejeindtægter
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og af lejeindtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-01-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen er anset for udbytte. Landsskatteretten forhøjer den skattepligtige indkomst yderligere.
Afsagt: 31-01-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-01-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat