Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-06-2019 til 12-06-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave fra tidligere samlever. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-05-2019
Læst 62 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Anskaffelsessum for anparter og begunstigende forvaltningsaktq
Klagen vedrører den skattemæssig anskaffelsessum for anparter erhvervet ved skattefri virksomhedsomdannelse og om ændringen er i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om tilbagekaldelse af forvaltningsakter til ugunst for skatteyder. Landsskatteretten anser afgørelsen for at være en retsstridig tilbagekaldelse af en forvaltningsakt.
Afsagt: 02-05-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører spørgsmål om fuld skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for rejseudgifter og befordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter (kost og logi) ligningslovens § 9 A og befordringsfradrag ligningslovens § 9 C. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af fast ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om fastsættelse af markedsværdien ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2019
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat