Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-09-2020 til 12-09-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift - konsekvensændring
Klagen vedrører opgørelse af lønsunmsafgift i forbindelse med at SKAT har nægtet fradrag for en række udgifter ved opgørelse af indkomsten. Med baggrund i sagen vedr. den skattepligtige indkomst ændrer Landsskatteretten SKATs afgørelse.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 24 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Advokatudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for advokatudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for tab/svind
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab/svind. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskerede udlodninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligtig indkomst - Projekt Money Transfer
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skatteansættelse ved gældssanering
Klagen vedrører påstand om, at foretaget skatteansættelse med indregnet restskat ved gældssanering er ugyldig. Landsskatteretten anser ansættelsen for gyldigt foretaget.
Afsagt: 13-08-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse og godkendelse af fradrag i personlige indkomst og nedsættelse af kapitalafkast og opsparet overskud i virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører skat af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af overførseler
Klagen skyldes, at at overførsel fra udlandet er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har tilbagekaldt bindende svar om godkendt pris ved overdragelse af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-07-2020
Læst 32 gange
Emne: Skat