Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-01-2021 til 13-01-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen.
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning mm
Klagen vedrører forhøjelse af omsætning, ikke godkendte fradrag samt indsætninger i bank der er anset som personlig indkomst. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst samt K/S
Klagen vedrører opgørelse af skattepligtig kursgevinst på frigjort gæld i fremmed valuta i relation til deltagelse i K/S, hvor sagen hjemvises, samt opgørelse af fortjeneste/tab efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven vedrørende K/S, der stadfæstes.
Afsagt: 14-10-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregningskonto der er anset for udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 12-10-2020
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt
Klagen vedrører spørgsmål om klagerens skattepligt til Danmark med påstand om, at SKATs afgørelser er ugyldige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Refusion af udbytteskatter
Klagen skyldes, at SKAT har tilbagekaldt tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil samt regulering af mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster skatteværdien af fri bil og hjemviser sagen fsv. angår regulering af mellemregning.
Afsagt: 26-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser primært hvor fradrag er nedsat eller nægtet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 26-10-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører forhøjelse af anden personlig indkomst som følge af indsætninger på konto i schweiz og forhøjelse af aktieindkomst som følge af gevinst på aktier. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. indsætninger til nul. For så vidt angår aktiegevinster, stadfæstelse for så vidt angår aktier og dog sker der hjemvisning for så vidt angår ADR-beviser.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører forhøjelse baseret på pengeoverførsler og indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 08-10-2020
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører efterbetaling af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-10-2020
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Private udgifter
Klagen skyldes, at at udgift til indkøb af stol og vin i selskab skal anses for yderligere løn til klageren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskatteskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Anskaffelsessum for anparter
Klagen vedrører opgørelse af anskaffelsessum på anparter i forbindelse med klagerens omdannelse af hans personlige erhvervsvirksomhed til et selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabet for at være sambeskattet med andet selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til fuld lempelse i henhold til ligningslovens § 33A, stk. 1, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst oppebåret ved arbejde i Norge. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på forudbetaling
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på forudbetaling i forbindelse med forsikringssag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kompensationsbeløb
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med kompensationsbeløb efter tab på investeringsprodukt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning - konsekvensrettelse
Klagen vedrører konsekvensrettelse efter forhøjelse af den skattepligtige indkomst for selskabets moder- og administrationsselskab i sambeskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2011 og genoptaget skatteansættelserne for 2012 og 2013 men fastholdt at klageren ikke kan fratrække underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedr. indkomståret 2011 og ophæver afgørelsen vedr. indkomstårene 2012 og 2013.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 25 gange
Emne: Proces/forvaltning