Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-02-2020 til 13-02-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte - hestehold mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af hesthold og bl.a. avance ved salg af bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning af kunst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af markedsleje for udlejning af kunst til hovedanpartshavere og ikke godkendt fradrag for underskud ved stutterivirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører forhøjelse af den personlige indkomst med yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaver, overskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører beskatning som løn eller som gaver i form af overførsler fra ægtefælles virksomhed, skat af gave samt skattepligtigt overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mv.
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til løn og brændstof samt at dieseludgifter anset som maskeret udlodning. Landsskatteretten godkender fradrag for løn og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 20-12-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse og maskeret udlodning
Klagen skyldes, at befordringsgodtgørelse er anset for yderligere løn og at dieseludgifter er anset for maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2019
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst herunder om afgørelsen er gyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af indkomst
Klagen skyldes, at at SKAT har nedsat klagers personlig indkomst til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører fradrag for udgifter til telefon, arbejdstøj, blåt bilag 434, rejse samt veksling af valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 09-12-2019
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse, jf. ligningslovens § 9 B. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2019
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har ændret skattefrie befordringsgodtgørelser til at være skattepligtige. Landsskatteretten giver klageren medhold i, at godtgørelserne er skattefrie.
Afsagt: 22-10-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og afledte konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonti. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med kapitalnedsættelse ved nedsættelse af aktiernes stykstørrelse i AS og udlodning har forhøjet klagerens aktieindkomst med et ikke godkendt tab og udbytte, jf. ligningslovens § 16 A. SKATs afgørelse er stadfæstet ved Landsskatterettens afgørelse af 14. marts 2017. Landsskatteretten har for så vidt angår indkomståret 2009 genoptaget sagen på baggrund af repræsentantens henvendelse til Folketingets Ombudsmand af 13. juni 2017, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, kan finde anvendelse. Også her stadfæster Landsskatteretten
Afsagt: 03-01-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af sambeskatningsindkomst, som følge af en regulering af skattepligtig indkomst i datterselskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud mv.
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens resultat samt diverse underpunkter hertil. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse til nul og ændrer også delvist de øvrige punkter.
Afsagt: 17-12-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for udgifter til underleverandører
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter vedrørende rengøringsydelser og personaleleje og ikke godkendt afskrivning på indretning af lejede lokaler. Landsskatteretten stadfæster fsv. fradrag for rengøringsydelser og personaleleje og nedsætter forhøjelsen vedr. afskrivninger med et mindre beløb.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ligningslovens § 33A
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat andelen af lempelsesberettiget indkomst omfattet af ligningslovens § 33A, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til artikel 21, stk. 2, jf. artikel 14, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. oktober 2010 mellem Danmark og Cypern, idet skibet ikke kan anses for at have været i international trafik, mens klageren arbejdede ombord. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2019
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rengøringsydelser og personaleleje
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter vedrørende rengøringsydelser og personaleleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivninger og renter i K/S
Klagen vedrører nægtet fradrag for afskrivninger og renteudgifter i K/S. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af driftsmiddel
Klagen vedrører opgørelse og periodisering af fradrag for tab ved salg af driftsmiddel (vindmølle) i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af råderet over kunst og maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af værdi af rådighed over kunst samt maskeret udbytte i form af selskabets underskud af stutterivirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat