Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-09-2019 til 13-09-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagefordeling af pension
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ændring af klagerens skat ved tilbagefordeling af pension. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2019
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvalg
Klagen skyldes, at SKAT har afvist anmodning om omvalg jf. skatteforvaltningslovens § 30, vedrørende ændring af fordeling af gæld mellem virksomhedsordningen og privat regi. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og tillader omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. De talmæssige konsekvenser af omvalget overlades til Skattestyrelsen.
Afsagt: 06-08-2019
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssig anskaffelsessum
Klagen skyldes, at SKAT har ændret den skattemæssige anskaffelsessum i forbindelse med skattefri omdannelse fra personlige erhvervsvirksomhed til selskab. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 06-08-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019
Læst 38 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte ved køb af ejendom fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat