Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-10-2020 til 13-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Boafgift
Klagen vedrører spørgsmål om et bo er afgiftsfritaget efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. Landsskatteretten anser boet for afgiftsfrit.
Afsagt: 17-09-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af overskud
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører ændring af virksomhedsindkomster fra salg af emballage og nægtet fradrag for underskud af ejendomme. Landsskatteretten ændrer afgørelsen ved, at der godkendes fradrag for udgifter til emballagekøb m.v.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pengegave
Klagen vedrører beskatning af pengegave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Straksfradrag
Klagen vedrører nægtet straksfradrag for kornsilo. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere lønindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet ansættelsen af den skattepligtige indkomst med lønindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskudssaldo
Klagen vedrører opgørelse af underskudssaldo. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation/gaver og blomster samt arbejdstøj
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til repræsentation/gaver og blomster samt arbejdstøj. Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til arbejdstøj.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsskatteordningen. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 24-08-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt ansat fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med udeholdte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomhedens benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for lønmodtagerforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-08-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 3, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst oppebåret ved arbejde for virksomhed i Finland. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig, udbytte mm.
Klagen vedrører skat af værdi af fri bolig, godskrivning af mellemregningskonto lån over mellemregning, der er anset for udbytte samt yderligere kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, dog ændres kapitalindkomst til aktieindkomst.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsgodtgørelse og maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af udbetalt godtgørelse samt lån over mellemregning. Landsskatteretten ændrer fordelingen af forhøjelserne.
Afsagt: 30-07-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvarene
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvarene for perioderne fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008, jf. SKATs Styresignal om overdragelse af selskabsandele som led i virksomhedsoverdragelse, offentliggjort som SKM2011.721.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-08-2020
Læst 12 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning