Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-11-2021 til 13-11-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-10-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsler fra udlandet mm
Klagen vedrører beskatning af overførsler fra UK, kvalifikation af indkomst, nægtet yderligere befordringsfradrag (ligningslovens § 9 c) og nægtet fradrag for øvrige udgifter (entré og forplejning). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, dog således at overførsler beskattes som honorarer og ikke løn.
Afsagt: 20-10-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Klagen vedrører beskatning af avance ved salg af aktier og obligationer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-10-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af skatteansættelsen vedrørende overskud af virksomhed. Landsskatteretten ændrer afgørelsen bl.a. så der i stedet sker forhøjelse af skatteansættelsen vedrørende anden personlig indkomst samt værelsesudlejning.
Afsagt: 29-09-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2021
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed, kørselsfradrag og -godtgørelse
Klagen vedrører yderligere overskud af virksomhed, nedsat kørselsfradrag og beskatning af kørselsgodtgørelse som personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Valutakøb
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til valutakøb. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 20-09-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører beskatning af bankindsætninger og skønsmæssig forhøjelse baseret på privatforbrugsopgørelse. Landsskatteretten ændrer afgørelsen med mindre beløb.
Afsagt: 07-09-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat t til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for skattepligtig til Danmark af beløb udbetalt i henhold til Settlement Agreement. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 06-09-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører beskatning af lejeindtægt fra udlejningsvirksomhed, om solcelleanlæg er idriftsat, nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed og fradrag for ejendomsskat. Landsskatteretten stadfæster det nægtede fradrag for underskudsgivende virksomhed og fradraget for ejendomsskat. Skattepligtig lejeindtægt nedsættes og solcelleanlæg anses for idriftsat.
Afsagt: 18-10-2021
Læst 27 gange
Emne: Skat