Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 08-06-2020 til 14-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 39 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 39 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Boafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset boet som afgiftsfritaget efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån anset som udbytte
Klagen skyldes, at lån til hovedanpartshaverens nærtstående anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat