Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-01-2020 til 16-01-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstansættelsen.
Afsagt: 11-11-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Døgnplejeaktivitet
Klagen skyldes, at at Skattestyrelsen anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet med tilhørende korrektioner. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse, således at klageren skal anses for lønmodtager for døgnplejeaktiviteten, men hjemviser stillingtagen til adgang til fradrag for driftsomkostninger.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt konsekvenser heraf samt påstand om ugyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af virksomhedsindkomst samt nægtet fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedsindkomst pga. overførsel af driftsudgifter til begravelsesforretning samt nægtet fradrag for resterende underskud af virksomhed. Landsskatteretten forhøjer virksomhedsindkomsten yderligere og stadfæster nægtet fradrag for underskud.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt ansættelse af fradrag for ejendomsskatter og tilbageførsel af rentekorrektion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 15-11-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og pålægger Skattestyrelsen at genoptage ansættelserne.
Afsagt: 06-12-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelserne.
Afsagt: 06-12-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af ubebyggeT grund
Klagen vedrører værdiansættelse af ubebygget grund. Landsskatteretten nedsætter værdien til nul.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af driftsunderunderskud i ApS og maskeret udbytte i form af fikseret leje på Ferrari. LS stadæster afgørelsen vedr. driftsunderskud og hjemviser vedr. Ferrarien.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Objektiv udlejningsværdi
Klagen vedrører ansættelse af objektiv udlejningsværdi. Landsskatteretten ansætter værdien til nul.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen mhb. på nedsættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af godtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt kørselsgodtgørelse er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for udbetalt godtgørelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for udbetalt kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-11-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2006-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat