Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-02-2021 til 16-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af gave
Klagen vedrører værdi af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2020
Læst 39 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af gaveafgiftsberegning
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af gaveafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2021
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af rettens afgørelse
Landsskatteretten har genoptaget sin afgørelse af 31. januar 2020 efter anmodning fra klagerens repræsentant. Sagen drejer sig om lån og mellemregningskonto. Landsskatteretten ændrer den oprindelige afgørelse.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører skattepligt af kontante bank-indsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst på baggrund af indsætninger på bankkonto i Schweiz. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig for ét af de to omhandlede år.
Afsagt: 29-01-2021
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette udgiftsbærer
Klagen vedrører fradrag for omkostninger, hvor selskabet ikke er anset for rette udgiftsbærer, der anses som løn samt forhøjelse af den skattepligtige indkomst vedrørende omkostninger, hvor selskabet ikke er anset for rette udgiftsbærer. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 27-01-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for underskud af virksomhed, herunder udgifter til arbejdsværelse og tab på debitorer. Skattestyrelsen har endvidere nægtet fradrag for udgifter til kørsel samt overførsel af grundbeløb fra ægtefælle. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2007-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt og befordringsfradrag
Klagen vedrører fuldt skattepligt til Danmark og nedsat befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT ekstraordinært har genoptaget klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2007-2010 og ændret ansættelsen af lønindkomst fra udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-01-2021
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2020
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervareafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 33 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning