Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-05-2020 til 16-05-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Bitcoins
Der klages over Skatterådets bindende svar vedrørende den skattemæssige behandling af fortjeneste opnået ved et påtænkt salg (og efterfølgende foretaget delvist salg) af bitcoins erhvervet som betaling for at stille serverkraft til rådighed for bitcoin-systemet og validere bitcoin-transaktioner. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, lønindkomst, overskud af uregistreret virksomhed og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 23-03-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Bevægelser på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af skatteansættelsen på grundlag af bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørselsudgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Bevægelser på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst (kontante midler overført til udlandet og indsætninger på bankkonto). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører yderligere omsætning i frisørsalon, resultat ved drift af Café og bortforpagtning af samme, spilleindtægter
og beskatning af kontante indbetalinger. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 22-04-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig og aktieavance
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og opgørelse af aktieavance. Landsskatteretten nedsætter værdi af fri bolig til 0 og godkender i al overvejende grad den opgjorte aktieavance.
Afsagt: 22-04-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat