Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-12-2020 til 16-12-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsler til udlandet
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst baseret på overførsler til udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af omsætning
Klagen vedrører fastsættelse af underskud af virksomhed, herunder skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens omsætning. Landsskatteretten forhøjer omsætningen yderligere med samme ansættelse af resultatet.
Afsagt: 07-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af AM-bidrag og A-skat
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig am-bidrag og a-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Valutakøb
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til valutakøb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst (overførsler fra jordan) og forhøjelse af aktieindkomst (maskeret udbytte). Landsskatteretten stadfæster forhøjelserne dog således at i stedet for forhøjelse af aktieindkomst forhøjes den personlige indkomst.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri goder
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og af værdi af ophold. Landsskatteretten nedsætter værdi af fri bil til nul.
Afsagt: 30-09-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at SKAT ved har indkomstansættelsen forhøjet klagerens skattepligtige indkomst, Projekt Money Transfer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-11-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Husleje
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til husleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører en anmodning om godtgørelse af 2.400 kr., som klageren har betalt i tinglysningsafgift for tinglysning af et betinget skøde. SKAT har truffet afgørelse om, at der ikke kan ske godtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-11-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
beskatning af opsparet overskud
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget beskatning af opsparet overskud som konsekvensrettelse af ændringer vedrørende tidligere indkomstår. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 16-11-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattekredit, ligningslovens § 8X
Klagen vedrører nægtet skattekredit jf. ligningslovens § 8X. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen med henblik på at få udbetalt skattekredit jf. ligningslovens § 8X. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 27 gange
Emne: Proces/forvaltning