Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-07-2020 til 17-07-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke selvangivet indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med ikke selvangivet indkomst fra udlejning af ejendom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-06-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed på baggrund af oplysninger fra Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet
Afsagt: 04-06-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mv
Klagen vedrører opgørelse af tab på driftsmidler ved ophør af virksomhed samt nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsens behandling.
Afsagt: 24-03-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten forhøjer den yderligere løn.
Afsagt: 20-03-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for yderligere løn samt nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-03-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt forhøjelse af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til diverse, for udgifter til bier og for udgifter til telefon samt skønsmæssig forhøjelse af omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af renteindtægt
Klagen vedrører fiksering af renteindtægt lån fra klager til ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig, fri bil og maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og fri bil samt maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster beskatningen af værdi af fri bil, hjemviser behandlingen vedr. fri bolig og nedsætter maskeret udlodning til nul.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradragskonto i K/S mm
Klagen vedrører beskatning af negativ fradragskonto i K/S (genbeskatning af underskud for tidligere år) og begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter for K/S ud fra reglerne om fradragskonto. Landsskatteretten nedsætter beskatning af negativ fradragskonto til nul og hjemviser spørgsmålet om begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter til Skattestyrelsen.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradragskonto i K/S mm
Klagen vedrører beskatning af negativ fradragskonto i K/S (genbeskatning af underskud for tidligere år) og begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter for K/S ud fra reglerne om fradragskonto. Landsskatteretten nedsætter beskatning af negativ fradragskonto til nul og hjemviser spørgsmålet om begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter til Skattestyrelsen.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af udlejningsejendom
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed/udlejningsejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefradrag for udgifter til moms
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet skattemæssigt fradrag for udgifter til moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2020
Læst 17 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssig transparens
Klagen skyldes, at SKAT har anset en trust som skattemæssigt transparent, således at klageren skal beskattes af trustens indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen vedrører pålæg om indberetning til e-indkomst af værdi af studierejser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse
Klagen vedrører skønsmæssigt opgørelse af afkast af engagementer i udenlandske banker. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 19-05-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsler fra udlandet samt kurstab
Klagen skyldes, at overførsler fra luxembourgsk selskab er anset for udbytte samt nægtet fradrag for kurstab på tyske statsobligationer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssige afskrivninger
Klagen vedrører nægtede skattemæssige afskrivninger på ridebane og ridehal. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med værdi af ejendom, der er anset for udloddet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører forhøjelse af ejendomsavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens personlige indkomst, idet en række udgifter afholdt af ApS er anset for yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke godkendt anvendelse af underskud.
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt underskud til fremførsel efter overdragelse af aktierne i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil herunder spørgsmål om forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Straksfradrag
Klagen vedrører nedsat/nægtet straksfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-06-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark efter artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland og i den forbindelse forhøjet klagerens skattepligtige indkomst. SKAT har i den forbindelse givet nedslag i skatteberegningen med et beløb svarende til den del af den danske indkomstskat, der forholdsmæssigt falder på den indkomst, som kan beskattes i Tyskland, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 24, stk. 2, litra f. Endelig har SKAT undladt at tage stilling til klagerens anmodning om fradrag for befordring og fradrag for udgifter til social sikring i Tyskland. Landsskatteretten ændrer klagerens skattepligtige indkomst og derfor også den del af klagerens skattepligtige indkomst, der kan beskattes i Tyskland. Videre hjemviser Landsskatteretten spørgsmålet om fradrag for befordring og fradrag for udgifter til social sikring i Tyskland til behandling hos Skattestyrelsen, idet der ikke er taget stilling hertil i afgørelsen fra SKAT.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Virksomhed som fuldtidsfamilieplejer
Klagen skyldes, at aktivitet som fuldtidsfamilieplejer ikke er godkendt som selvstændig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 2 gange
Emne: Skat