Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-10-2020 til 17-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2016 og 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-09-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002-2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for udgifter til brændstof, reparation af bil, småanskaffelser og avisabonnement samt yderligere omsætning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører ansættelse af yderligere AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Boafgift
Klagen vedrører spørgsmål om et bo er afgiftsfritaget efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. Landsskatteretten anser boet for afgiftsfrit.
Afsagt: 17-09-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af overskud
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører ændring af virksomhedsindkomster fra salg af emballage og nægtet fradrag for underskud af ejendomme. Landsskatteretten ændrer afgørelsen ved, at der godkendes fradrag for udgifter til emballagekøb m.v.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pengegave
Klagen vedrører beskatning af pengegave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Straksfradrag
Klagen vedrører nægtet straksfradrag for kornsilo. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere lønindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet ansættelsen af den skattepligtige indkomst med lønindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskudssaldo
Klagen vedrører opgørelse af underskudssaldo. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation/gaver og blomster samt arbejdstøj
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til repræsentation/gaver og blomster samt arbejdstøj. Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til arbejdstøj.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsskatteordningen. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 24-08-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt ansat fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med udeholdte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomhedens benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for lønmodtagerforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-08-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 3, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst oppebåret ved arbejde for virksomhed i Finland. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig, udbytte mm.
Klagen vedrører skat af værdi af fri bolig, godskrivning af mellemregningskonto lån over mellemregning, der er anset for udbytte samt yderligere kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, dog ændres kapitalindkomst til aktieindkomst.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsgodtgørelse og maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af udbetalt godtgørelse samt lån over mellemregning. Landsskatteretten ændrer fordelingen af forhøjelserne.
Afsagt: 30-07-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører yderligere skattepligtig indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivenmde
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren som lønmodtager i forbindelse med sit virke som døgnpleje. SKAT har derfor nedsat overskud fra virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen anset for yderligere løn samt beskatning af kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster med mindre beløbsmæssige ændringer.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedslag i spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt udlodningsmidler til foreninger, der ikke kan anses for at have almennyttige eller velgørende formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-07-2020
Læst 17 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivning af software
Klagen vedrører nægtet fradrag for afskrivning af software. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteudgifter
Klagen vedrører nedsat fradrag for renteudgifter i virksomhed og af gæld til pengeinstitutter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Regulering af afskrivninger
Klagen skyldes, at SKAT efter ændring af fordelingen af grundlaget for udbetaling af skattekredit mellem selskaber i sambeskatningen, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 2, har nægtet et af selskaberne i sambeskatningen efterfølgende regulering af afskrivninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Regulering af afskrivninger
Klagen skyldes, at SKAT efter ændring af fordelingen af grundlaget for udbetaling af skattekredit mellem selskaber i sambeskatningen, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 2, har nægtet et af selskaberne i sambeskatningen efterfølgende regulering af afskrivningerne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabets konto er anset som løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har skønsmæssigt ansat selskabets skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere lejeindtægt mm
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægter ved udlejning af sommerhus og skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter lejeindtægter til nul og den skønsmæssige forhøjelse i overvejende grad.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at Skattestyrelsen har genoptaget klagerens skatteansættelse ekstraordinært, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2, jf. stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT ikke har genoptaget skatteansættelsen og nedsat den skattepligtige indkomst med fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Eget vareforbrug
Klagen vedrører indkomstforhøjelse med eget vareforbrug og skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 14-09-2020
Læst 31 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvarene
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvarene for perioderne fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008, jf. SKATs Styresignal om overdragelse af selskabsandele som led i virksomhedsoverdragelse, offentliggjort som SKM2011.721.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning