Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-11-2020 til 17-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt, og har som følge heraf ændret klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2010-2016 vedrørende udenlandsk kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne for indkomstårene 2009-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører pålæg om indberetning til eIndkomst af udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse som A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-indkomst og AM-bidrag
Klagen vedrører indkomst der ikke er godkendt som A-indkomst og tilhørende AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst med baggrund i nægtet fradrag for fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører nedsættelse af A-indkomst, indeholdt A-skat og AM-bidrag samt yderligere skattepligtig indkomst (Indsættelser). Fsv. angår nedsættelse af A-indkomst mv. anser Landsskatteretten afgørelsen for ugyldig. For øvrige dele nedsættes forhøjelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 09-09-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradragskonto i K/S
Klagen vedrører diverse forhøjelser i K/S, koncentreret om opgørelse af fradragskonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed vedr. fisk samt nedsættelse af fradrag for erhvervsmæssig andel af EL, vand og husleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kørsel, løn, to specifikke virksomheder samt tilbagebetaling af salær. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i forhold til fradrag for udgifter til to specifikke virksomheder.
Afsagt: 23-10-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Opsparet overskud
Klagen vedrører beskatning af opsparet overskud til beskatning som følge af ophør af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabets konto er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse korrektioner
Klagen vedrører ændringer af hovedaktionærs personlige skatteopgørelse herunder skat af dennes egen deltagelse på rejse. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig samt nægtet befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen vedr. skat af godtgørelse og hjemviser spørgsmålet om befordringsfradrag selvom Skattestyrelsen har ikke taget stilling hertil i deres afgørelse.
Afsagt: 28-08-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2020
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lejeindtægt, private udgifter samt kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af ansat lejeindtægt, af private udgifter afholdt af selskab samt af kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter lejeindtægt til beskatning og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gave
Klagen skyldes, at SKAT har ansat gaveafgift til 4.500.000 kr. i forbindelse med gaveoverdragelser af anparter i selskab, idet SKAT har anset værdien af selskabet for at være 310.000.000 kr., jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, idet det overlades til Skattestyrelsen at foretage en værdiansættelse af de overdragne anparter i overensstemmelse med afgørelsens anvisninger.
Afsagt: 09-07-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørsel, gaver og udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens indkomst vedr. kørsel, udeholdt omsætning og skattepligtige gaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning mm
Klagen vedrører spørgsmål om opgørelse af den skattepligtige indkomst. Dobbeltbeskatning, Irland og Storbrittanien. Landsskatteretten godkender creditlempelse vedr. indkomst i Irland.
Afsagt: 04-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, beskatning af overskud af udlejningsvirksomhed samt rentekorrektion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt rentekorrektion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssige aktiver
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset tilgodehavender opstået i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, som erhvervsmæssige aktiver. Som konsekvens heraf har SKAT anset tilgodehavenderne for hævet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsat befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag efter LL § 9 C, statsborger i Slovakiet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst delvist skønsmæssigt. Landsskatteretten hjemviser fsv. angår den skønsmæssige ansættelse og nedsætter den øvrige del af ansættelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 31-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Medarbejder- og lokaleudgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst, idet der ikke er godkendt fradrag for en andel af fratrukne medarbejderudgifter og lokaleudgifter. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at forhøjelsen nedsættes med et mindre. beløb, idet der godkendes yderligere fradrag for medarbejderudgifter.
Afsagt: 23-10-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til lempelse for skat betalt til Tyskland. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Bitcoins
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme selskabets anmodning om genoptagelse af to ansøgninger om momsgodtgørelse idet Skattestyrelsen har anført, at ansøgningerne ikke kan betragtes som indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist, hvorfor betingelserne for genoptagelse ikke er opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32. Landsskatteretten hjemviser Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 38 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning