Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-04-2020 til 18-04-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om beskatning af fri bil for to personer. I den sammenhæng har Skattestyrelsen pålagt selskabet at indberette fri bil for de pågældende. Ydermere har Skattestyrelsen truffet afgørelse om maskeret udlodning til den ene af de to. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Driftsomkostninger på ejendom mm
Klagen skyldes, at SKAT har konstateret, at en ejendom har været vurderet som en beboelsesejendom, jf. dagældende vurderingslovens § 33, stk. 8 (vurderingskode 01) og som konsekvens heraf har foretaget en række konsekvensændringer. SKAT har således ikke godkendt fradrag for driftsomkostninger vedrørende ejendommen, herunder afskrivninger, jf. ligningslovens § 15 J. Ligeledes er der ikke godkendt fradrag for ejendomsskatter, jf. ligningslovens § 14, stk. 2, 4. pkt. Endelig er ejendommen blevet hævet ud af virksomhedsordningen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører hæftelse for AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst med baggrund i indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-03-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat