Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-10-2019 til 18-10-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for tab efter kursgevinstlovens §§ 13 og 14
Der klages over Skattestyrelsens bindende svar om godkendelse af fradrag for tab efter kursgevinstlovens §§ 13 og 14. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2019
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning og fri bil
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning og værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssige afskrivninger
Klagen skyldes, at Skatteankenævnet ikke har godkendt de af foretagne skattemæssige afskrivninger på to biler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-09-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen fra 26. september 2016, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-09-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsat befordringsfradrag efter ligningslovens § 9C. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-09-2019
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Negativ overgangssaldo under tonnageskatteordningen
Klagen vedrører beskatning af negativ overgangssaldo under tonnageskatteordningen ved afståelse af skib. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har genoptaget skatteansættelserne for indkomstårene 2000 – 2004, idet betingelserne for selvangivelsesomvalg ikke anses for opfyldt. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstårene 2000 - 2004 i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse af 20. december 2013, og ændrer overskudsdisponeringen i henhold til det ønskede omvalg for indkomstårene 2000-2004,
Afsagt: 09-09-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Objektiv udlejningsværdi
Klagen vedrører fastsættelse af objektiv udlejningsværdi på ejendom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-09-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabets bankkonto er anset for maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Årsopgørelse
Der klages over årsopgørelse nr. 1 for 2018, som udskrevet på grundlag af de automatisk indberettede oplysninger. Landsskatteretten nedsætter årsopgørelsen til det af klager påståede.
Afsagt: 02-09-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2019
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig kørsel
Klagen vedrører nedsat godkendt fradrag for erhvervsmæssig kørsel (kilometergodtgørelse). Landsskatteretten godkender det påståede fradrag i overvejende grad.
Afsagt: 30-08-2019
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pensionsafgift
Klagen vedrører fastsættelse af sats for pesionsafgift. Påstand om ugyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig og kost
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og fri kost. Beskatning af værdi af fri bolig hjemvises til ny talmæssig opgørelse og stadfæstes fsv. angår fri kost.
Afsagt: 28-08-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Strukturskader på fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med udbetalt erstatning vedrørende strukturskader på fast ejendom. Landsskatteretten finder, at fortjenesten ved erstatningssummen for middelsvær strukturskade er skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt.
Afsagt: 28-08-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejningsejendom
Klagen vedrører ændring af resultat for udlejningsejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgift til TV-apparat og TV-ophæng. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 09-09-2019
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelsespligt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af overført beløb
Klagen vedrører beskatning af overført beløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke godkendte fradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens indkomst med ikke godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse. Som konsekvens heraf har Skattestyrelsen ændret overskudsdisponering, herunder hævninger, beskatning af opsparet overskud m.v. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.
Afsagt: 17-09-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen vedrører SKATs har ekstraordinære genoptagelse af SKATs krav om regulering af registreringsafgift og brugtvognsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedrørende moms.
Afsagt: 19-09-2019
Læst 21 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen vedrører SKATs afslag på en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende betaling af yderligere tinglysningsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2019
Læst 21 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning