Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-03-2020 til 19-03-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Restafskrivning
Klagen vedrører nægtet fradrag for restafskrivning på driftsmidler i forbindelse med ophør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ligningslovens § 16 E
Selskabet har anmodet Skattestyrelsen om bindende svar på om tre transaktioner er omfattet af ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for yderligere løn
Klagen vedrører nægtet fradrag for yderligere løn. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 09-02-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte - coaching
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset en udgift til et coachingforløb fratrukket i klagerens anpartsselskab for maskeret udbytte til klageren. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursusudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kursus til hovedanpartshaveren. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 05-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gratiale
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset et udbetalt gratiale som skattepligtig personlig indkomst. Landsskatteretten anser beløbet for at skulle beskattes som et jubilæumsgratiale.
Afsagt: 05-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gratiale
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset et udbetalt gratiale som skattepligtig personlig indkomst. Landsskatteretten anser beløbet for at skulle beskattes som et jubilæumsgratiale.
Afsagt: 05-02-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn vedr. sponsorat fratrukket som reklame samt vedr. sponsorat og skydearrangement fratrukket som repræsentation. Landsskatteretten ændrer forhøjelsen.
Afsagt: 19-02-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsomkostninger
Klagen vedrører nægtet afskrivninger på bygninger og nægtet fradrag for udgifter der vedrører ejendommen. Landsskatteretten godkender både afskrivninger og fradrag og overlades den talmæssige opgørelse til Skattestyrelsen.
Afsagt: 19-02-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig kørsel
Klagen vedrører nedsat fradrag for erhvervsmæssig kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation, skærmbriller, arbejdsværelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til repræsentation, skærmbriller og arbejdsværelse. Landsskatteretten godkender delvist fradragene for udgifter til repræsentation og arbejdsværelse.
Afsagt: 07-02-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Manglende lønoplysninger
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst på baggrund af manglende lønoplysninger fra arbejdsgiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indtægter på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse virksomhedsresultat
Klagen vedrører Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat samt beskatning af fortjeneste ved salg af driftsmidler til beskatning. Landsskatteretten stadfæster den skønsmæssige forhøjelse men nedsætter den skattepligtige fortjeneste ved salg af driftsmidler til nul.
Afsagt: 04-02-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af omsætning, fradrag for arbejdsværelse
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens omsætning samt nægtet fradrag for udgifter til arbejdsværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører ansættelse af overskud af selvstændig virksomhed, udlejningsvirksomhed samt anden udenlandsk indkomst. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår den selvstændige virksomhed mv. men nedsætter anden udenlandsk indkomst til nul.
Afsagt: 03-02-2020
Læst 2 gange
Emne: Skat