Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-09-2019 til 19-09-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssig anskaffelsessum
Klagen skyldes, at SKAT har ændret den skattemæssige anskaffelsessum i forbindelse med skattefri omdannelse fra personlige erhvervsvirksomhed til selskab. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 06-08-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte ved køb af ejendom fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt fradrag for udgifter afholdt i selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-07-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Istandsættelsesomkostninger
Klagen skyldes, at Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for istandsættelsesomkostninger. Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse delvist.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat