Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 14-10-2020 til 20-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2016 og 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-09-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002-2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for udgifter til brændstof, reparation af bil, småanskaffelser og avisabonnement samt yderligere omsætning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører ansættelse af yderligere AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører yderligere skattepligtig indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivenmde
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren som lønmodtager i forbindelse med sit virke som døgnpleje. SKAT har derfor nedsat overskud fra virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen anset for yderligere løn samt beskatning af kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster med mindre beløbsmæssige ændringer.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedslag i spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt udlodningsmidler til foreninger, der ikke kan anses for at have almennyttige eller velgørende formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-07-2020
Læst 22 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivning af software
Klagen vedrører nægtet fradrag for afskrivning af software. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteudgifter
Klagen vedrører nedsat fradrag for renteudgifter i virksomhed og af gæld til pengeinstitutter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Regulering af afskrivninger
Klagen skyldes, at SKAT efter ændring af fordelingen af grundlaget for udbetaling af skattekredit mellem selskaber i sambeskatningen, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 2, har nægtet et af selskaberne i sambeskatningen efterfølgende regulering af afskrivninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Regulering af afskrivninger
Klagen skyldes, at SKAT efter ændring af fordelingen af grundlaget for udbetaling af skattekredit mellem selskaber i sambeskatningen, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 2, har nægtet et af selskaberne i sambeskatningen efterfølgende regulering af afskrivningerne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabets konto er anset som løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har skønsmæssigt ansat selskabets skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere lejeindtægt mm
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægter ved udlejning af sommerhus og skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter lejeindtægter til nul og den skønsmæssige forhøjelse i overvejende grad.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at Skattestyrelsen har genoptaget klagerens skatteansættelse ekstraordinært, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2, jf. stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT ikke har genoptaget skatteansættelsen og nedsat den skattepligtige indkomst med fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Eget vareforbrug
Klagen vedrører indkomstforhøjelse med eget vareforbrug og skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 14-09-2020
Læst 35 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning