Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 15-06-2020 til 21-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse og diverse forhøjelser
Klagen vedrører fristgennembrud, skat at gave, fradrag for befordring og yderligere indtægt. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 27-04-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører beskatning af resultat af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed drevet af ægtefælle
Klagen vedrører beskatning af resultat af selvstændig virksomhed drevet af ægtefælle. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til internet
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til internet der ikke er dokumenterede. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvensændring
Klagen vedrører forhøjelse af sambeskatningsindkomst, som følge af en regulering af skattepligtig indkomst i datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Goder anset som løn mv.
Klagen skyldes, at beskatning af af værdi biludgifter, sundhedsforsikring, medlemskab i motionscenter, billet til festival samt øvrige private udgifter betalt af ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Seniornedslag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klaget for berettiget til seniornedslag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskudsopgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens forskudsopgørelse med aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af omdannelsen af klagerens personlige erhvervsvirksomhed til ApS efter skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører fradrag for nægtet fradrag for udgifter til arbejdstøj, forpagtning og hjemmeside og ikke-godkendt godtgørelse af afgift af flaskegas. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning - andelsboligforening
Klagen vedrører bindende svar hvorefter at foreningen er et selvstændigt skattesubjekt, der beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-05-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører en række ændringer i landbrug med udlejning af fast ejendom, primært at tilgodehavende hos klagerens søn skal hæves i virksomhedsordningen. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 27-04-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster forhøjelsen vedr. det ene af de to omhandlede indkomstår og nedsætter forhøjelsen til nul i det andet.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen skyldes, at fradrag for udgifter til bøder og hensættelser, tab på debitorer, kautionspræmie, telefoni samt øvrige udgifter ikke er godkendt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning og ikke godkendte fradrag
Klagen vedrører yderligere omsætning vedrørende to fakturaer og på grundlag af indsættelser i bank samt ikke godkendt fradrag for udgifter til telefon og internet, diesel samt ASE, forsikring og vægtafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med ændringer af de ikke godkendte fradrag.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri rejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen vedrører indberetningspligt og hæftelse for ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med over halvdelen.
Afsagt: 25-05-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af omsætning hos kørelærer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristoverskridelse - skattefri omdannelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på klagerens anmodning om at se bort fra fristoverskridelse for indsendelse af dokumenter vedrørende skattefri omdannelse, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 5. Bl.a. som følge deraf kunne klagerens omdannelse af hans personlige erhvervsvirksomhed pr. 1. januar 2013 ikke omdannes skattefrit efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift.
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse af klagerens godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2020
Læst 34 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning