Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-09-2020 til 22-09-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar om salgssum på ejendom. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 03-07-2020
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, samt skønsmæssig ansættelse af overskud af klagerens virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilsidesættelse af dele af regnskabsmaterialet
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed efter delvis tilsidesættelse af regnskabsmaterialet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter den yderligere løn.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører opdeling i driftsgrene, nægtet fradrag for underskud af driftsgren med landbrug/skovbrug og beskatning af indkomst af driftsgren med bortforpagtning. Landsskatteretten ændrer beløbet til beskatning men stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsatte/nægtede fradrag i omsætning
Klagen vedrører nægtede nedsatte fradrag i omsætning. Landsskatteretten godkender fradragene i al overvejende grad.
Afsagt: 14-08-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning af driftsbygninger
Klagen vedrører nægtede fradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af driftsbygninger i form af afskrivninger, ejendomsskat og forsikringer. Landsskatteretten godkender fradrag for afskrivninger.
Afsagt: 13-08-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørsel med Uber og fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for omkostninger ved Uber-kørsel og for fremmed arbejde. Landsskatteretten godkender fradrag for omkostninger ved Uber-kørsel.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører Skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst vedrørende sort arbejde og af indkomst vedrørende erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedrørende sort arbejde i overvejende grad og og indkomst vedrørende erhvervsmæssig virksomhed til nul.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst fra diverse forhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbytteskat
Klagen vedrører SKATs efteropkrævning af manglende indeholdt udbytteskat i forbindelse med køb af egne aktier. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-08-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejseudgifter, repræsentation og pension til børn
Klagen vedrører nedsat/nægtet fradrag for rejseudgifter, repræsentation og pension til børn samt maskerede udlodninger vedrørende de påklagede forhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse samt privat brug af goder
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af omsætning, ej godkendt fradrag for køb af kød samt skat af af yderligere privat anvendelse af PC. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse til nul, værdi af privat PC til nul og stadfæster nægtet fradrag for udgifter til kød.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten for indkomståret med udeholdte indtægter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejse- og befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse og betaling til pensionsordning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indgangsværdi
Klagen vedrører bindende svar om indgangsværdi for ApS i forbindelse med, at den legale ejer af selskabet flytter til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-08-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at udeholdt omsætning i selskab er anset for maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ugyldighed
Sagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig på grund af manglende fremsendelse af agterskrivelse forud for afgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 96 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Energiafgift - tung proces
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at tilbagebetale godtgørelse af CO2-, gas- og elafgift. Det skyldes blandt andet, at selskabets proces ikke anses for tung proces efter proceslisten (bilag 1 til CO2-afgiftsloven) og at selskabet ikke har anmeldt bundfradrag efter CO2-afgiftslovens § 9 c, stk. 1, 3. punktum og at selskabet har handlet groft uagtsomt. SKAT har undladt et genoptage en enkelt periode, hvor tilsvaret er negativt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, men genoptager også den periode, hvor tilsvaret er negativt.
Afsagt: 10-08-2020
Læst 36 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning