Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 17-01-2020 til 23-01-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst, fradragsbegrænsning og tab til fremførsel
Klagen vedrører ansættelse af Skattepligtig kursgevinst på frigjort gæld i fremmed valuta i K/S, fradragsbegrænsning i K/S som følge af regler om fradragskonto samt tab til fremførsel ved salg af ejendom i K/S. Alle dele hjemvises til Skattestyrelsen.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salgspris på ejendom og fradrag for løn
Klagen vedrører ansættelse af skattepligtig indkomst i form af yderligere salgspris ved overdragelse af ejendom samt fradrag for yderligere løn. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Avance på anparter og renteindtægter
Klagen vedrører opgørelse af gevinst ved salg af anparter, fiksering af renteindtægt af tilgodehavende samt beskatning af renteindtægter af tilgodehavende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset overførsel af lejlighed fra virksomhedsordningen til privatsfæren, for sket til nettoværdien primo 2012, svarende til ejendommens værdi reduceret med prioritetsgælden. Derimod er det SKATs opfattelse, at der er tale om to transaktioner bestående af et indskud og en hævning i indkomståret 2012. Videre har SKAT ikke anset et tilgodehavende, opstået i forbindelse med udlån til ApS, som et erhvervsmæssigt aktiv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst og frie goder
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af selskabets køb af møbler og rådighed over kunst samt skat af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 25-11-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomdrift
Klagen vedrører nedsat afskrivninger på driftsbygninger, fradrag for driftsudgifter samt hævning i form af driftsbygninger der ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelserne i overvejende grad.
Afsagt: 15-11-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbytte og yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af udbytte ved køb af lejlighed samt yderligere løn. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pensionsafkastskat og renter
Klagen vedrører SKATs opgørelse og beregning af skyldig pensionsafkastskat og renter heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-11-2019
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genbeskatning
Klagen vedrører genbeskatning af tidligere års underskud på grund af negativ saldo på fradragskontoen for K/S. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-11-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Driftsomkostning
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet har fradrag, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for tab på en kautionsforpligtelse, som påhviler selskabets anpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse og ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster at godtgørelsen er skattepligtig men ansætter fradrag uden at dette er påstået af klager.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af lejliged
Der klages over et bindende svar fra SKAT hvorefter klager ikke skattefrit kan sælge en lejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af overførsler fra selskab og beskatning af værdi af gave fra anpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2019
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genbeskatning
Klagen vedrører genbeskatning af tidligere års underskud på grund af negativ saldo på fradragskontoen for K/S. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-11-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat