Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 17-06-2019 til 23-06-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019
Læst 34 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019
Læst 20 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til gavekort
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til gavekort. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 22-05-2019
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af auktionsskøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ved køb af ejendom på tvangsauktion og ved efterfølgende tinglysning af auktionsskøde skal svares tinglysningsafgift på baggrund af budsummen tillagt størstebeløbet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019
Læst 18 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af selskabets afholdelse af klagerens værkstedsudgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til én krone under halvdelen af forhøjelsen.
Afsagt: 15-05-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsulenthonorar
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til konsulenthonorarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørselsudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for kørselsudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2019
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Advokatudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for advokatudgifter. Landsskatteretten forhøjer det af klager påståede fradrag.
Afsagt: 21-05-2019
Læst 51 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sikkerhed
Klagen skyldes, at SKAT ved vurdering af, om den af klageren stillede sikkerhed anses for betryggende for henstand med fraflytterbeskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 39, stk. 3, har betinget henstanden med sikkerhedsstillelse i form af pant i 100 % af de unoterede anparter, suppleret med pant i 42 % af udbetalt nettoudbytte fra de pågældende anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke medregnet omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten med ikke medregnet omsætning og nægtet fradrag for udgifter til flybilletter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for 4. kvartal 2008, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1. nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019
Læst 25 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning