Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-07-2020 til 24-07-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligtig indkomst og aktieindkomst
Klagen vedrører ændring af skattepligtig indkomst, primært på grundlag af bankindsætninger og ændring af aktieindkomst. Påstand om inhabilitet hos SKATs sagsbehandler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-06-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke HAR godkendt fradrag for underskud i virksomhed, idet virksomheden ikke anses for erhvervsmæssig. Som en konsekvens heraf kan virksomhedsordningen ikke anvendes, og indestående på konto for opsparet overskud anses for hævet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-06-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark efter artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland. SKAT har endvidere forhøjet klagerens skattepligtige indkomst en del kan beskattes i Tyskland efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 15, stk. 1, sidste pkt. SKAT har i den forbindelse givet nedslag i skatteberegningen med et beløb svarende til den del af den danske indkomstskat, der forholdsmæssigt falder på den indkomst, som kan beskattes i Tyskland, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 24, stk. 2, litra f. Endelig har SKAT undladt at tage stilling til klagerens anmodning om fradrag for befordring og fradrag for udgifter til social sikring i Tyskland. Landsskatteretten ændrer afgørelsen
Afsagt: 17-06-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte og ejendomsavance
Klagen vedrører maskeret udbytte i forbindelse med køb af ejendomme og beskatning af ejendomsavance ved salg af samme. Landsskatteretten stadfæster afgørelserne, idet ejendomsavancerne hjemvises for fornyet beløbsmæssig opgørelse.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at indsætninger på klagerens private bankkonti er anset for maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte for afholdelse af klagerens private udgifter Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning ved køb af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for renteudgifter og indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter og beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbytteskat, lån over mellemregningskonto og maskeret udbytte
Klagen vedrører at udbytteskat ikke godskrives som indeholdt skat på årsopgørelsen, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte samt maskeret udbytte for afholdelse af klagerens private udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører ejendomsavance ved salg af to ejendome. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til kursus
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kursus. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT, med fristgennembrud, har forhøjet virksomhedens momstilsvar baseret på oplysninger i årsregnskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning