Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-04-2020 til 25-04-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at SKAT har anset ApS’ udgifter til forbedringer og vedligeholdelse af en lejet ejendom for maskerede udlodninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at SKAT har anset ApS’ udgifter til forbedringer og vedligeholdelse af en lejet ejendom for maskerede udlodninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af køb og salg af selskabets leasingbil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for ATP-bidrag og for fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forældelse
Klagen vedrører spørgsmål om SKATs afgørelse vedrørende opgørelse af skat i et dødsbo er ugyldig. Landsskatteretten anser afgørelsen for gyldig.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatningsgrundlaget ved beregning af værdi af fri bil Audi SQ5 og Audi Q7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Resultat af udlejning af lejlighed, brug af virksomhedsordningen
Klagen vedrører opgørelse af kattemæssigt resultat af virksomhed af udlejning af ejerlejlighed og anvendelse af virksomhedsordningen, herunder fradrag for renter i personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster opgørelsen af resultatet, men godkender brug af virksomhedsordningen.
Afsagt: 17-01-2020
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af overskud af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 14-01-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens opgørelse af momstilsvaret vedrørende en anmodning om ekstraordinær genoptagelse jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse.
Afsagt: 20-01-2020
Læst 39 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i overskydende beløb fra Skattekontoen til dækning af klagerens gæld vedrørende B-skat, opkrævningsgebyr samt inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-01-2020
Læst 42 gange
Emne: Inddrivelse