Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-10-2019 til 25-10-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kryptovaluta
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af kryptovaluta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2019
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Der klages over, at Skattestyrelsen har forhøjet indkomsten med ikke godkendt fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2019
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for ikke at drive erhvervsmæssig virksomhed. Som konsekvens heraf, har SKAT ikke godkendt fradrag for selvangivet underskud vedrørende udlejningen, og der er ikke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen. SKAT har endvidere beregnet ejendomsværdiskat af ejendommen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for ikke at drive erhvervsmæssig virksomhed. Som konsekvens heraf, har SKAT ikke godkendt fradrag for selvangivet underskud vedrørende udlejningen, og der er ikke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen. SKAT har endvidere beregnet ejendomsværdiskat af ejendommen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2019
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af aktier
Klagen vedrører bindende svar om overdragelsessum for aktier. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren, at udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse skal indberettes som skattepligtige. Foreningen har nedlagt påstand om, at trænere og spillere er berettiget til at modtage skattefri befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for ikke at drive erhvervsmæssig virksomhed. Som konsekvens heraf, har SKAT ikke godkendt fradrag for selvangivet underskud vedrørende udlejningen, og der er ikke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen. SKAT har endvidere beregnet ejendomsværdiskat af ejendommen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud og maskeret udbytte
Klagen vedrører skønsmæssigt forhøjelse af overskud af virksomhed og at bankoverførsler fra ApS til klageren anset som maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hestehold og revisor
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til hestehold og udgifter til revisorhonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-09-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat