Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-11-2020 til 25-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2006-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører beskatning af overskud af uregistreret virksomhed og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT har opgjort en skattepligtig avance ved afståelse af 1/3 af en ejendom. Landsskatteretten anser afgørelsen for at være ugyldig.
Afsagt: 30-09-2020
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter beløbet til nul i det ene af de to omhandlede år og stadfæster fsv. angår det andet.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandører
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte og personlig indkomst fra diverse indsætninger på klagerens bankkonti. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 14-09-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset rejsegodtgørelser, som klageren har fået udbetalt af sin udenlandske arbejdsgiver, for skattepligtige. Skattestyrelsen har i stedet godkendt et ligningsmæssigt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsskatteordningen. Landsskatteretten godkender det selvangivne.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed - driftsgrene
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed, udlejningsvirksomhed, mm., herunder opdeling i driftsgrene. Landsskatteretten stadfæster opdelingen i driftsgrene, men godkender fradrag for underskud og brug af virksomhedsordningen.
Afsagt: 17-09-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed - driftsgrene
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed og udlejningsvirksomhed herunder opdeling i driftsgrene. Landsskatteretten stadfæster opdelingen i driftsgrene, men godkender fradrag for underskud og brug af virksomhedsordningen.
Afsagt: 17-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten forhøjer den maskerede udlodning yderligere.
Afsagt: 29-10-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører yderligere skattemæssig avance ved salg af ejendom. Landsskatteretten ansætter den yderligere avance til nul.
Afsagt: 29-10-2020
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Driftsmiddelsaldo
Klagen vedrører beskatning af negativ saldo på driftsmidler i K/S pga. ophør af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Bitcoins
Klagen vedrører beskatning af skattepligtig fortjeneste ved salg af bitcoins. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til artikel 21, stk. 2, jf. artikel 14, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. oktober 2010 mellem Danmark og Cypern, idet skibet ikke kan anses for at have været i international trafik, mens klageren arbejdede ombord. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Løn, udbytte, maskeret udlodning mm
Klagen vedrører beskatning af løn fra udenlandsk virksomhed, udbytte og maskeret udbytte samt af gave fra anpartshavere. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for en række udgifter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 14-09-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær og ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, samt afslag på ændring af afskrivningssatsen efter afskrivningsloven § 52. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelsen efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2.
Afsagt: 29-06-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af overførsler mm
Klagen skyldes, at pengeoverførsler til Nepal og indsætninger på bankkonto er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører retlig kvalifikation som lønmodtager og nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat