Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-01-2021 til 26-01-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af den personlige indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst baseret på indberetning fra de hollandske myndigheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Boafgift
Klagen vedrører ikke godkendt grundlag for nedsat boafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 39 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af udenlandsk lønindkomst, ”Money Transfer 3”. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto og overførsler
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst som følge af kontantindsætninger og overførsler samt ikke godkendt befordringsfradrag. Landsskatteretten godkender befordringsfradrag med et mindre beløb og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører værdi af fri bil, anden personlig indkomst, personlig indkomst – gældsbrev overdraget, renteindtægter i virksomhed samt privat renteindtægt. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i stor grad.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til underleverandører
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsgodtgørelse og maskeret udlodning
Klagen skyldes, at udbetalt befordringsgodtgørelse er anset som skattepligtig indkomst samt maskeret udlodning ved køb af brændstof og køb af armbånd. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af selskabets indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til husleje
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til betaling af huslejer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregning er anset for udbytte. Landsskatteretten forhøjer det skattepligtige udbytte yderligere.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabs bankkonto er anset for udbytte samt skat af overdragelsessum ved salg af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af indfrielse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020
Læst 39 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn, fri bolig og overskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst vedrørende yderligere løn, forhøjelse af personlig indkomst vedrørende værdien af fri bolig samt forhøjelse af personlig indkomst vedrørende overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter indkomsten af fri bolig og overskud af virksomhed delvist.
Afsagt: 23-11-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 20-11-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattekredit
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X, stk. 1. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 20-11-2020
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Fristgennembrud. Landsskatteretten anser afgørelse for ugyldig for de indkomstår der ligger ud over den normale genoptagelsesfrist.
Afsagt: 19-11-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører skatteberegningen i forbindelse med indtægter fra Storbritannien og Italien. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 19-11-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten ændrer de ansatte overskud - samlet med en nedsættelse.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte og ejendomsavance
Klagen vedrører maskeret udbytte ved salg af ejendom og grundarealer til selskab samt ejendomsavance ved salg af grundarealer. Landsskatteretten nedsætter det maskerede udbytte til nul og ejendomsavancen delvist.
Afsagt: 11-12-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører spørgsmål om løn for arbejde udført i udlandet skal nedsættes med fuld lempelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen skyldes, at SKAT skønsmæssigt har forhøjet klagerens personlige indkomst, idet SKAT har anset klageren for at have drevet værelsesudlejning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens skatteansættelse baseret på indsætninger på bankonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning
Klagen vedrører opgørelse af skattepligtige udlodninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten baseret på indberetning fra de hollandske myndigheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momsansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af selskabets momsansættelse for afgiftsperioden 1. januar 2007 – 30. juni 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning