Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-06-2020 til 26-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning - andelsboligforening
Klagen vedrører bindende svar hvorefter at foreningen er et selvstændigt skattesubjekt, der beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-05-2020
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører en række ændringer i landbrug med udlejning af fast ejendom, primært at tilgodehavende hos klagerens søn skal hæves i virksomhedsordningen. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 27-04-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster forhøjelsen vedr. det ene af de to omhandlede indkomstår og nedsætter forhøjelsen til nul i det andet.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen skyldes, at fradrag for udgifter til bøder og hensættelser, tab på debitorer, kautionspræmie, telefoni samt øvrige udgifter ikke er godkendt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning og ikke godkendte fradrag
Klagen vedrører yderligere omsætning vedrørende to fakturaer og på grundlag af indsættelser i bank samt ikke godkendt fradrag for udgifter til telefon og internet, diesel samt ASE, forsikring og vægtafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med ændringer af de ikke godkendte fradrag.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri rejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen vedrører indberetningspligt og hæftelse for ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med over halvdelen.
Afsagt: 25-05-2020
Læst 38 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af omsætning hos kørelærer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristoverskridelse - skattefri omdannelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på klagerens anmodning om at se bort fra fristoverskridelse for indsendelse af dokumenter vedrørende skattefri omdannelse, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 5. Bl.a. som følge deraf kunne klagerens omdannelse af hans personlige erhvervsvirksomhed pr. 1. januar 2013 ikke omdannes skattefrit efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation eller markedsføring
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til markedsføring idet udgifterne er anset for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører en række forhøjelser bl.a. diverse udgifter anset for private, privat andel af biludgifter, skønnet privat vareforbrug, erstatning udtaget til privat mm. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad dog godkender Landsskatteretten afskrivninger på bygninger på lejet grund jf. afskrivningslovens § 17, stk. 1.
Afsagt: 05-05-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ugyldighed
Klagen vedrører forhøjelse af personlig, ”Projekt Money Transfer”. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 01-04-2020
Læst 54 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for bonus
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter vedrørende bonus udbetalt til en økonomidirektør i forbindelse med salg af i et datterselskab. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 04-06-2020
Læst 44 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager mm.
Klagen skyldes, at klager er anset for rette indkomstmodtager af indtægt og at trailer er anset for udloddet fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil og nulstilling af A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4 samt nulstilling af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsler fra selskab
Klagen skyldes, at overførsler fra selskab er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har indrømmet lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af dagældende artikel 23, stk. 1, litra c, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. marts 1993 mellem Danmark og Irland samt lempelse af dansk skat med betalt skat i Spanien i henhold til ligningslovens § 33, stk. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af værdi af gave. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt nægtet anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning og yderligere løn
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed og beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for div. udgifter med manglende grundbilag, skønsmæssigt ansat fradrag for rejseudgifter, nægtet fradrag for rejseudgifter i Italien, ikke fradragsberettigede repræsentationsudgifter anset som en hævning i virksomhedsskatteordningen, nedsat fradrag for udgifter til arbejdsværelse og nedsat nedslag i ejendomsværdiskat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 29-05-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på unoterede anparter og konvertible obligationer
Klagen vedrører korrigering af opgjort tab på unoterede anparter og konvertible obligationer. Landsskatteretten forhøjer det opgjorte tab.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen skyldes, at o verførsler fra selskab er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse og diverse forhøjelser
Klagen vedrører fristgennembrud, skat at gave, fradrag for befordring og yderligere indtægt. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 27-04-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører beskatning af resultat af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed drevet af ægtefælle
Klagen vedrører beskatning af resultat af selvstændig virksomhed drevet af ægtefælle. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til internet
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til internet der ikke er dokumenterede. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvensændring
Klagen vedrører forhøjelse af sambeskatningsindkomst, som følge af en regulering af skattepligtig indkomst i datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Goder anset som løn mv.
Klagen skyldes, at beskatning af af værdi biludgifter, sundhedsforsikring, medlemskab i motionscenter, billet til festival samt øvrige private udgifter betalt af ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Seniornedslag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klaget for berettiget til seniornedslag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskudsopgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens forskudsopgørelse med aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af omdannelsen af klagerens personlige erhvervsvirksomhed til ApS efter skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører fradrag for nægtet fradrag for udgifter til arbejdstøj, forpagtning og hjemmeside og ikke-godkendt godtgørelse af afgift af flaskegas. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift.
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse af klagerens godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2020
Læst 43 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning