Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 21-10-2020 til 27-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af den skattepligtige indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af indtægt med renteindtægter fra obligationsbeholdning i Østrig med nedsættelse af betalt EU-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af den skattepligtige indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af indtægt med renteindtægter fra obligationsbeholdning i Østrig med nedsættelse af betalt EU-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed
SKAT har forhøjet overskud af virksomhed og nægtet fradrag for afskrivning af virksomhedens driftsmiddel-saldo. Forhøjelsen er primært sket med baggrund i indbetalinger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-07-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til retssag og managementbonus
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter i forbindelse med en retssag og udgifter til management bonus.
Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse vedrørende udgift til retssag men godkender fradrag for udgifter til management bonus med henvisning til ligningslovens § 8 N.
Afsagt: 28-07-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-07-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mm
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning i form af overførsler fra selskab, nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde og beskatning af værdi af fri bil. Bortset fra at godkende et lille fradrag for udgifter til fremmed arbejde stadfæster Landsskatteretten afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk indkomst
Klagen skyldes, at opgørelse af udenlandsk lønindkomst med exemptionslempelse, jf. artikel 22, stk. 2, litra f, jf. artikel 15, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien samt nægtet fradrag for betalt social sikring i udlandet. Landsskatteretten ændrer afgørelsen vedrørende social sikring.
Afsagt: 06-08-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bil og sommerhus
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-08-2020
Læst 39 gange
Emne: Skat