Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 22-06-2020 til 28-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation eller markedsføring
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til markedsføring idet udgifterne er anset for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører en række forhøjelser bl.a. diverse udgifter anset for private, privat andel af biludgifter, skønnet privat vareforbrug, erstatning udtaget til privat mm. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad dog godkender Landsskatteretten afskrivninger på bygninger på lejet grund jf. afskrivningslovens § 17, stk. 1.
Afsagt: 05-05-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ugyldighed
Klagen vedrører forhøjelse af personlig, ”Projekt Money Transfer”. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 01-04-2020
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for bonus
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter vedrørende bonus udbetalt til en økonomidirektør i forbindelse med salg af i et datterselskab. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 04-06-2020
Læst 38 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager mm.
Klagen skyldes, at klager er anset for rette indkomstmodtager af indtægt og at trailer er anset for udloddet fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil og nulstilling af A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4 samt nulstilling af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsler fra selskab
Klagen skyldes, at overførsler fra selskab er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har indrømmet lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af dagældende artikel 23, stk. 1, litra c, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. marts 1993 mellem Danmark og Irland samt lempelse af dansk skat med betalt skat i Spanien i henhold til ligningslovens § 33, stk. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af værdi af gave. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-05-2020
Læst 37 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt nægtet anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning og yderligere løn
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed og beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for div. udgifter med manglende grundbilag, skønsmæssigt ansat fradrag for rejseudgifter, nægtet fradrag for rejseudgifter i Italien, ikke fradragsberettigede repræsentationsudgifter anset som en hævning i virksomhedsskatteordningen, nedsat fradrag for udgifter til arbejdsværelse og nedsat nedslag i ejendomsværdiskat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 29-05-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på unoterede anparter og konvertible obligationer
Klagen vedrører korrigering af opgjort tab på unoterede anparter og konvertible obligationer. Landsskatteretten forhøjer det opgjorte tab.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen skyldes, at o verførsler fra selskab er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat