Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 23-05-2020 til 29-05-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har afslået klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2009, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, jf. stk. 2, vedrørende klagerens tab på sine lagerbeskattede værdipapirer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020
Læst 44 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har meddelt klageren lempelse for betalt skat til Spanien efter ligningslovens § 33, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren er berettiget til creditlempelse efter ligningslovens § 33, stk. 1, for den del af den udenlandske lønindkomst, der er optjent ved arbejde udført i Spanien og inden for spansk territorium.
Afsagt: 05-05-2020
Læst 59 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetninger til indkomstregistret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret selskabets indberetninger til Indkomstregistret, herunder værdi af fri bil og ikke anerkendt, at værdi af fri bil kan reduceres med egen betaling via mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagefordeling af børnebidrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt tilbagefordeling, af børnebidrag udbetalt i 2018, til indkomstårene 2016 og 2017, da fristen for anmodning herom er overskredet og klageren ikke opnår en skattemæssig besparelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ordinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2015 og 2016. Landsskatteretten godkender ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2016.
Afsagt: 04-05-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten med bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at selskabet er indeholdelses- og indberetningspligtig og derfor skal sikre, at der indeholdes A-skat og indberettes rådighed af fri bil. Selskabet har nedlagt påstand om, at reglerne for splitleasing er overholdt og de sket i overensstemmelse med reglerne på splitleasingtidspunktet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgørelse om indeholdelsespligt
Sagen vedrører genoptagelse af afgørelse om indeholdelsespligt for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 04-05-2020
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer og fradrag for udlæg for kunde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2020
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører ændring af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten ansætter indkomsten til det af klager påståede.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsevnetabserstatning
Klagen vedrører beskatning af erstatning for tab af erhvervsevne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte mv.
Klagen skyldes, at indsætninger på klagerens konto er anset maskeret udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen til, at indsætningerne anses som som skattepligtig indkomst
Afsagt: 06-05-2020
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn og maskeret udbytte
Klagen vedrører overskud vedrørende udlejning af lejlighed, yderligere løn samt maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat