Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 23-08-2019 til 29-08-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-07-2019
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører bindende svar om gaveafgift ved gave fra svigersøn, hvor Skattestyrelsen anser beløbene for skattepligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-07-2019
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten ænder SKATs afgørelse, således at klageren anses for omfattet af forskerskatteordningen.
Afsagt: 30-07-2019
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Købsmoms og beskatning af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil samt ikke godkendt fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-07-2019
Læst 91 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig, forsikring og rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig, forsikring og rejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-07-2019
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelsespligt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-07-2019
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for kurstab
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for kurstab ved indfrielse af 4 banklån med pant i klagerens private ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-07-2019
Læst 37 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører bl.a. ikke godkendt fradrag for advokatudgifter, tab på debitorer, skønsmæssige forhøjelser og ikke godkendt fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed/stutterivirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-07-2019
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens resultat. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 22-07-2019
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-07-2019
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-07-2019
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-08-2019
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fikseret lejeindtægt
Klagen vedrører fikseret lejeindtægt og nægtet fradrag for ekstraordinære omkostninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-07-2019
Læst 46 gange
Emne: Skat