Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 24-01-2020 til 30-01-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Vedligehold af driftsbygninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for vedligeholdelse af driftsbygninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhold i K/S
Klagen vedrører ansættelse af skattepligtig kursgevinst på frigørelse af gæld i fremmed valuta i K/S, begrænsning af fradrag for underskud i K/S som følge af fradragskonto samt nægtet fradrag for fremført underskud af K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mv
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning og af personalegode. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår maskeret udlodning og nedsætter beskatning af godet til nul.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning af ejendom
SKAT har forhøjet klagerens personlige vedrørende udlejning af klagerens ejendom. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at en del af udlejningsresultatet skal beskattes som kapitalindkomst efter regler i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6. Den resterende det af resultatet nedsættes med et mindre beløb.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til under det af klager påståede.
Afsagt: 29-11-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn, udbytte mv.
Klagen vedrører yderligere løn, yderligere udbytte, overskud af virksomhed samt anden personlig indkomst. Landsskatteretten ændrersammensætningen af de ansatte indkomster og nedsætter herudover også forhøjelsen delvist.
Afsagt: 15-11-2019
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst vedrørende bankindsættelser, der er anset som omsætning og forhøjelse af indkomst som yderligere omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genbeskatning
Klagen vedrører genbeskatning af tidligere års underskud på grund af negativ saldo på fradragskontoen for K/S. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-11-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig omsætning i virksomheden, ikke godkendt fradrag for personaleomkostninger, ikke godkendt fradrag for taxakørsel, ikke godkendt fradrag for rejseudgifter, ikke godkendt fradrag for rejseudgifter vedr. galleri/kunst samt forhøjelse af eget vareforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af indkomstansættelsen med udeholdte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klagerens skattepligtig indkomst skal forhøjes i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbageførsel af underskud og forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører tilbageførsel af selvangivet underskud og yderligere forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 04-12-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og for for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads samt for udbetalt skattefri godtgørelse. Landsskatteretten godkender fradrag for underskud og hjemviser i øvrigt sagen.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kapital- og aktieindkomst
Klagen vedrører beskatning af anden kapitalindkomst og aktieindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 02-12-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salgsoption
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for udgiften til præmien på en salgsoption. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse under henvisning til, at udgiften hverken kan tillægges ejendommens anskaffelsessum eller fradrages i medfør statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
Afsagt: 28-11-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-11-2019
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-11-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte i form af betalte rejseudgifter og personaleudgifter af privat karakter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genbeskatning
Klagen vedrører genbeskatning af tidligere års underskud på grund af negativ saldo på fradragskontoen for K/S. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-11-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag i selskab
Klagen vedrører nægtet fradrag i selskab for rejseomkostninger og personaleudgifter, hvor værdien er beskattet som maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af snedkervirksomhed og nægtet anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 11-11-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om ændring af årsopgørelserne for indkomstårene 2014 og 2015. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at behandle anmodningen om genoptagelse og at træffe afgørelse.
Afsagt: 20-12-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvensændring
Klagen vedrører komnsekvensændring som følge af ændring i sambeskattet selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af ejendomsværdiskat
Klagen vedrører opgørelse af ejendomsværdiskat for tofamiliesejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud ved udlejningsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-12-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kontantbeholdning
Klagen skyldes, at modtagne kontanter er anset som personlig indkomst, jf. statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset som udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af sambeskatningsindkomst, som følge af en regulering af skattepligtig indkomst i datterselskab, Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-12-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat