Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 26-04-2020 til 02-05-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Fremførsel - tab ved salg af sommerhus
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at tabet ved salget af et sommerhus ikke kan anvendes til fradrag i fremtidige ejendomsavancer i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-03-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 19-03-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst på baggrund af bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører opgørelse af indkomst på baggrund af bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Køb af bil
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgift til køb af bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning
Klagen vedrører beskatning af udlodning fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gældskonvertering
Klagen vedrører bindende svar om konsekvenser ved en gældskonvertering. Landsskatteretten ændrer det bindende svar delvist.
Afsagt: 01-04-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Børnebidrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for børnebidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2020
Læst 37 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af vederlag i opsigelsesperiode mm
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om beskatningsforhold i forbindelse med fratrædelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kapitaludvidelse
Klagen vedrører bindende svar om konsekvenser ved kapitaludvidelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-01-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kryptovaluta
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst af fortjeneste ved salg af kryptovaluta og ligningsmæssigt fradrag for tab ved handel med kryptovaluta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat, AM-bidrag, hæftelse herfor og momsfradrag
Klagen vedrører pålæg om indbetaling af A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor samt Nedsættelse af fradrag for købsmoms og tilsvarende nedsættelse af skattepligtigt resultat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2020
Læst 32 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Anskaffelseskurs på fordring
Der klages over, at SKAT har ændret anskaffelseskursen på en fordring som er erhvervet i en kontrolleret transaktion. Nedsættelsen af anskaffelsessummen har medført en nedsættelse af et selvangivet tab opgjort efter lagerprincippet. Konsekvenser for underskud til fremførsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk pensionsordning
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst med indestående på udenlandsk pensionsordning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Adminstrationsbidrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for administrationsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har anset klageren for berettiget til lempelse for skat betalt til Tyskland og ikke har godkendt fradrag for bidrag til tysk social sikring. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvangivelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at den selvejende institution er skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og at institutionen ikke kan fritages for selvangivelsespligt i henhold til dagældende skattekontrollovens § 1, stk. 2, nr. 4 og 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremførsel - tab ved salg af sommerhus
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at tabet ved salget af et sommerhus ikke kan anvendes til fradrag i fremtidige ejendomsavancer i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-03-2020
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens gæld vedrørende tidligere virksomhed er retskraftig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Inddrivelse