Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 26-10-2019 til 01-11-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2012 og 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået legatets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen med hensyn til fradrag for hensættelser og således ikke imødekommet anmodningen om, at der foretages fradrag for hensættelser og at legatet kan fortsætte med at opgøre beskatning efter realisationsprincippet. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører forhøjelse af selskabs indkomst med udgifter til genstande i lejligheder, der lejes af hovedanpartshaverens børn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af modtagne beløb
Klagen skyldes, at modtaget beløb er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af private heste
Klagen skyldes, at SKAT ved klagerens salg af 2 heste har forhøjet hans skattepligtige indkomst med avance heraf, idet det ikke er fundet godtgjort, at der er tale om salg af private heste. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2019
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsværelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til arbejdsværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2019
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Økonomisk rådgivning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter til økonomisk rådgivning. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 04-10-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Advokat- og revisoromkostninger
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for advokat- og revisoromkostninger i forbindelse med aktieombytning m.v., jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning som kapitalindkomst og maskeret udlodning
Klagen skyldes, at overskud ved udlejning til selskab ikke er godkendt som kapitalindkomst samt maskeret udbytte i form AF selskabets afholdelse af udgifter til vagtværn og udgifter til trafikspejl. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til parkering, trafikspejl og vagtværn. Landsskatteretten godkender delvist fradrag for udgifter til parkering.
Afsagt: 27-09-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Andel af overskud, tab ved bedrageri
Klagen vedrører opgørelse af skattepligtigt resultat (før renter) af I/S herunder fradrag for tab som følge af bedrageri og underslæb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører fastsættelse af gaveafgiftsgrundlag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-09-2019
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Der klages over, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark. SKAT har herefter foretaget en ansættelse af klageren baseret dels på indberettede oplysninger og dels på et skøn over resultatet af klagerens udlejningsvirksomhed. Klageren har fremsat påstand om, at SKATs afgørelse annulleres. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-09-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selvangivet overskud af virksomhed som døgnplejer til 0 kr., da lønindkomst, der efter kildeskattelovens § 43 er A-indkomst, ikke anses for at være indkomst ved selvstændig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til det af klager påståede.
Afsagt: 23-09-2019
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-10-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtigt AM-bidrag og indeholdelsespligtig A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-10-2019
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri jagt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet til at indberette skattepligtig værdi af fri jagt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 09-10-2019
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af modtaget beløb
Klagen skyldes, at modtaget beløb er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri jagt
Klagen vedrører beskatning af værdi af jagt til rådighed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2019
Læst 37 gange
Emne: Skat