Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 26-11-2020 til 02-12-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet anmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for så vidt angår manglende afskrivninger på udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 17-09-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelserne
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning af genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen.
Klagen vedrører nægtet skstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen vedrører nægtet tilladelse til omgørelse. Landsskatteretten giver tilladelse til omgørelse.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen vedrører nægtet tilladelse til omgørelse. Landsskatteretten giver tilladelse til omgørelse.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på unoterede aktier og fordring
Der klages over, at SKAT har afvist at imødekomme anmodning om fradrag for tab på unoterede aktier og tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtagerforhold
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for lønmodtagerforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilladelse til at udbyde spil
Klagerens repræsentant har anmodet om, at klagen til Landsskatteretten over Spillemyndighedens afgørelse, hvori Spillemyndigheden tilbagekalder klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, tillægges opsættende virkning. Landsskatteretten træffer afgørelse om, at klagen tillægges opsættende virkning.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører opgørelse af gaveafgift ved overdragelse af ejendom. Landsskatteretten forhøjer afgiften yderligere.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten forhøjer beløbene yderligere.
Afsagt: 05-11-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Valutakøb
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til valutakøb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Negativ driftsmiddelsaldo
KGV beskatning af af negativ driftsmiddeLandsskatteretten stadfæster afgørelsen.ldo for K/S pga. ophør af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til artikel 21, stk. 2, jf. artikel 14, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. oktober 2010 mellem Danmark og Cypern, idet skibet ikke kan anses for at have været i international trafik, mens klageren arbejdede ombord. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlån som erhvervsmæssigt aktiv
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens udlån for et erhvervsmæssigt aktiv. Som følge heraf har SKAT foretaget en række konsekvensændringer vedrørende virksomhedsordningen. Landsskatteretten finder, at klagerens tilgodehavende fortsat må anses for et erhvervsmæssigt aktiv, der kan forblive i klagerens virksomhedsordning.
Afsagt: 26-10-2020
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2020
Læst 39 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT har ved årsopgørelse nr. 4, med skattemappedato den 14. august 2018, har ændret klagerens skatteansættelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten annullerer SKATs årsopgørelse nr. 4.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handel med biler
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for driftsudgifter, ikke godkendt fradrag for køb af bil mrk. Suzuki Celerio samt skønsmæssig ansættelse af fortjeneste ved køb og salg af to biler mrk. Skoda Fabia. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefri virksomhedsomdannelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt en skattefri virksomhedsomdannelse af I/S til ApS da interessenterne er blevet vederlagt med andet end anparter i selskabet, og da anskaffelsessummen for anparterne er negativ. Som en konsekvens heraf er interessenterne skattepligtige af avancer ved salget af interessentskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af afgørelse vedrørende registreringsafgift
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 16 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af afgørelse vedrørende registreringsafgift
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning